Skip to Content

How we protect your stories

Română

русский

Polski

Tiếng Việt

عربى

 

Millions of writers use Wattpad to share their stories and ideas with the world. These storytellers—who spend time crafting and polishing their works—not only rely on the support of the global community, but also the safeguards we’ve put in place to protect their content. We are deeply committed to protecting the work of writers both on the site and off. Here’s a list of the measures currently in place. We are continuously exploring ways to improve our approach to ensure the protection and safety of the wonderful Wattpad community.

On the platform, we:

 • Remove users/accounts who are found to be pirating content
 • Accept and action official DMCA Takedown Requests from copyright owners
 • Accept and action verified copyright infringement reports of well-known published works (For example, the Harry Potter series).

Off the platform, we:

 • Leverage available technology, policy and legal solutions to prevent content pirates from gaining access to stories on the platform 

Unfortunately, the internet makes it impossible to completely prevent copyright infringement. You are, however, automatically protected under copyright law the moment you put your original work into a fixed format. You do not have to register your work with your copyright office for it to be protected by the law, though it may be useful. As the copyright owner of your original work, you have the right to submit a DMCA (Digital Millennium Copyright Act) takedown request to any website you find your work being infringed on.

To learn how to report a site who you believe is stealing your content, please check out our Reporting Copyright Infringement article.

 

We also recommend checking out our Support Bot when looking for quick answers! You can find our bot by clicking on the icon in the bottom right corner of the Help Center (https://support.wattpad.com/hc/en-us), or going to your Settings > Help Center on the app.

 

 

Romanian - Cum îți protejăm povestirile?

Milioane de scriitori folosesc Wattpad pentru a îți împărtăși poveștile și ideile cu lumea întreagă. Acești povestitori - care își petrec timpul elaborând și perfecționându-și lucrările - nu se bazează doar pe sprijinul unei comunității globale, ci și pe măsurile de siguranță pe care le-am pus în aplicare pentru a le proteja conținutul. Suntem profund dedicați protejării povestirilor scriitorilor, atât pe site, cât și în afara acestuia. Iată o listă a măsurilor în vigoare. Explorăm continuu modalități de a ne îmbunătăți abordarea pentru a asigura protecția și siguranța minunatei comunități Wattpad.

 

Pe platformă, noi:

 • Eliminăm utilizatorii / conturile despre care se constată că piratează conținut
 • Acceptăm și acționăm în conformitate toate cererile oficiale de eliminare DMCA de la proprietarii drepturilor de autor
 • Acceptăm și verificăm rapoartele privind încălcarea drepturilor de autor ale unor lucrări publicate cunoscute (De exemplu, seria Harry Potter).

În afara platformei, noi:

 • Folosim toate soluțiile tehnologice, politice și legale disponibile pentru a împiedica piratarea de conținut și accesul acestor persoane la povestirile de pe platformă

Din păcate, internetul face imposibilă prevenirea completă a încălcării drepturilor de autor. Cu toate acestea, drepturile de autor iți sunt automat protejate conform legii în momentul în care publici lucrarea originală într-un format fix. Nu trebuie să îți înregistrezi lucrarea la biroul pentru drepturi de autor pentru ca acestea să fie protejată de lege, deși poate fi util. În calitate de proprietar al drepturilor de autor asupra povestirii tale. originale, ai dreptul de a trimite o cerere de eliminare DMCA (Digital Millennium Copyright Act) oricărui site web pe care găsești lucrarea ta și constați că îți încălcă aceste drepturi.

 

Pentru a afla cum să raportezi un site despre care crezi că îți fură conținutul, consultă articolul nostru de raportare privind încălcarea drepturilor de autor.

 

De asemenea, vă recomandăm să consultați Support Bot-ul nostru de asistență atunci când căutați răspunsuri rapide! Puteți găsi botul nostru făcând clic pe pictograma din colțul din dreapta jos al Centrului de ajutor (https://support.wattpad.com/hc/en-us) sau accesând Setări> Centrul de ajutor din aplicație.

 

 

Russian - Как мы защищаем ваши истории?


Миллионы писателей пользуются Ваттпадом, чтобы поделиться своими историями и идеями с миром. Эти рассказчики — которые вкладывают время в то, чтобы создать и усовершенствовать свои работы — полагаются не только на поддержку глобального сообщества, но также и на безопасность, о которой мы заботимся, чтобы защитить их контент. Мы прикладываем много усилий, чтобы защищать работы писателей как на сайте, так и за его пределами. Далее приведен список мер, которые действуют на данный момент. Мы в постоянном поиске, чтобы улучшить безопасность и защиту нашего чудесного сообщества Ваттпад.

На платформе мы:

• Удаляем пользователей/аккаунты, которые размещают пиратский контент.
• Принимаем меры по удалению контента, если подана жалоба DMCA о нарушении авторских прав.
• Принимаем жалобы и удаляем работы, нарушающие авторские права, где размещены известные произведения (например, серия Гарри Поттер).

За пределами платформы мы:

• Применяем все возможные технологии, политику пользования и юридические методы, чтобы не допустить копирование контента историй с платформы.

К сожалению, в интернете почти что невозможно полностью гарантировать отсутствие нарушений авторских прав. Тем не менее, вы автоматически находитесь под защитой закона об авторском праве с того самого момента, как придаете своей работе определенный формат. Вам нет нужды регистрировать свое произведение, чтобы находиться под защитой закона, хотя это тоже может оказаться полезным. Как владелец прав на свое оригинальное произведение, вы можете подать жалобу DMCA (Digital Millennium Copyright Act — Закон об авторском праве в цифровую эпоху) на любом вебсайте, если тот нарушает ваши авторские права.

Чтобы узнать больше о том, как подать жалобу на сайт, который, по вашему мнению, украл ваш контент, пожалуйста, прочтите статью Подача жалоб на нарушение авторских прав.

Мы также рекомендуем обращаться к нашему боту техподдержки, чтобы получить быстрый ответ! Бота можно найти, кликнув на иконку в нижнем правом углу Центра поддержки или перейдя в Настройки > Центр поддержки в приложении.

 

 

W jaki sposób chronimy twoje opowieści?

Miliony autorów używają Wattpada, aby udostępniać swoje opowieści oraz pomysły całemu światu. Ci autorzy, spędzający mnóstwo czasu na dopieszczaniu opowiadań nie tylko polegają na wsparciu globalnej społeczności, ale także na zabezpieczeniach, które wprowadziliśmy w celu ochrony ich treści. Jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę pracy pisarzy zarówno na Wattpadzie, jak i poza nim. Oto lista aktualnie stosowanych środków. Nieustannie badamy sposoby ulepszania naszego podejścia, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo naszej wspaniałej społeczności Wattpada.

Na Wattpadzie:

 • Usuwamy użytkowników/konta, którzy kradną treści
 • Akceptujemy i zajmujemy się oficjalnymi zgłoszeniami DMCA od włascicieli praw autorskich
 • Akceptujemy i weryfikujemy zgłoszenia naruszeń praw autorskich wydanych książek (na przykład serii o Harrym Potterze).

Poza Wattpadem:

 • Wykorzystujemy dostępną technologię, zasady i rozwiązania prawne, aby uniemożliwić piratom uzyskanie dostępu do historii na Wattpadzie.


Niestety internet uniemożliwia całkowite zapobieganie naruszaniu praw autorskich. Jesteś jednak automatycznie chroniony prawem autorskim w momencie umieszczenia stworzonego przez siebie dzieła. Nie musisz rejestrować go w biurze praw autorskich, aby było chronione prawem, chociaż może to być przydatne. Jako właściciel praw autorskich do swojego opowiadania masz prawo do przesłania żądania usunięcia treści zgodnie z ustawą DMCA (Digital Millennium Copyright Act) w dowolnej witrynie, w której uznasz, że Twoje prawo autorskie zostało naruszone.

Aby dowiedzieć się, jak zgłosić witrynę, która Twoim zdaniem kradnie Twoje treści, zapoznaj się z naszym artykułem Zgłaszanie naruszenia praw autorskich.

Jeżeli szukasz szybkiej odpowiedzi, może znajdować się ona już przed Twoim nosem! Odwiedź Help Center bota znajdującego się w Help Center.

 

 

Cách chúng tôi bảo vệ các tác phẩm của bạn

Hàng triệu tác giả sử dụng Wattpad để chia sẻ tác phẩm và ý tưởng của họ với thế giới. Họ - những người dành thời gian sáng tạo và tô điểm cho tác phẩm của mình – không chỉ tin tưởng vào sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, mà còn cả những biện pháp mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ nội dung của họ. Chúng tôi cam kết bảo vệ tác phẩm của các tác giả cả ở trong và ngoài website. Đây là danh sách các biện pháp hiện đang được áp dụng. Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện phương thức đảm bảo sự bảo hộ và an toàn cho cộng đồng tuyệt vời của Wattpad.

Trên nền tảng, chúng tôi:

 • Gỡ bỏ người dùng/tài khoản bị phát hiện là nội vi phạm.
 • Chấp nhận và xử lý các yêu cầu gỡ bỏ DMCA chính thức từ chủ sở hữu bản quyền.
 • Chấp nhận và xử lý các báo cáo vi phạm bản quyền đối với những tác phẩm được xuất bản rộng rãi đã được xác minh (Ví dụ: Loạt truyện Harry Potter).

Ngoài nền tảng, chúng tôi:

 • Thúc đẩy các giải pháp công nghệ, chính sách và pháp lý khả dụng nhằm ngăn chặn những người xâm phạm tác quyền truy cập vào các tác phẩm trên nền tảng.

Không may là internet khiến cho việc ngăn chặn hoàn toàn vi phạm bản quyền trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, bạn mặc nhiên được bảo vệ theo luật bản quyền khi thể hiện tác phẩm gốc của mình dưới một hình thức cố định. Bạn không phải đăng ký tác phẩm với văn phòng bản quyền để được luật pháp bảo vệ, dù việc này có thể hữu ích. Với tư cách chủ sở hữu bản quyền đối với tác phẩm gốc, bạn có quyền nộp yêu cầu gỡ bỏ DMCA (Đạo luật bản quyền kỷ nguyên kỹ thuật số) cho bất kỳ website nào mà bạn có đăng tải tác phẩm vi phạm bản quyền của bạn.

Để tìm hiểu cách báo cáo một website mà bạn tin rằng đang đánh cắp nội dung của bạn, xin tham khảo bài viết Báo cáo vi phạm bản quyền của chúng tôi.


Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

 

 

كيف نحمي قصصك

يستخدم ملايين الكتاب واتباد لمشاركة قصصهم وأفكارهم مع العالم. رواة القصص هؤلاء - الذين يقضون وقتًا في صياغة أعمالهم وصقلها - لا يعتمدون فقط على دعم المجتمع العالمي، ولكن أيضًا على الضمانات التي وضعناها لحماية المحتوى الخاص بهم. نحن ملتزمون بشدة بحماية أعمال الكتاب سواء على الموقع أو خارجه. فيما يلي قائمة بالإجراءات المعمول بها حاليًا. نحن نستكشف باستمرار طرقًا لتحسين نهجنا لضمان حماية وسلامة مجتمع واتباد الرائع.

:على المنصة، نقوم بما يلي

إزالة المستخدمين / الحسابات الذين تبين أنهم محتوى مقرصن-
قبول طلبات الإزالة الرسمية لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية واتخاذ إجراء بشأنها من مالكي حقوق الطبع والنشر-
 قبول بلاغات انتهاك حقوق الطبع والنشر والتحقق من صحتها للأعمال المنشورة المعروفة (على سبيل المثال، سلسلة هاري بوتر)-

:خارج المنصة، نحن

 نستغل التكنولوجيا والسياسات والحلول القانونية المتاحة لمنع قراصنة المحتوى من الوصول إلى القصص على المنصة-

لسوء الحظ، يجعل الإنترنت من المستحيل منع انتهاك حقوق الطبع والنشر تمامًا. ومع ذلك، فأنت محمي تلقائيًا بموجب قانون حقوق النشر في اللحظة التي تضع فيها عملك الأصلي في تنسيق ثابت. لا يتعين عليك تسجيل عملك في مكتب حقوق الطبع والنشر الخاص بك حتى يكون محميًا بموجب القانون، على الرغم من أنه قد يكون مفيدًا. بصفتك مالك حقوق الطبع والنشر لعملك الأصلي، يحق لك إرسال طلب إزالة DMCA (قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية) إلى أي موقع تجد عملك يتعرض للانتهاك فيه.

لمعرفة كيفية الإبلاغ عن موقع تعتقد أنه يسرق المحتوى الخاص بك، يرجى مراجعة مقال الإبلاغ عن انتهاك حقوق الطبع والنشر.

نوصي أيضًا بالتحقق من آلي الدعم عند البحث عن إجابات سريعة! يمكنك العثور على الآليّ الخاص بنا عن طريق النقر فوق الرمز الموجود في الركن الأيمن السفلي من مركز المساعدة (https://support.wattpad.com/hc/en-us)، أو الانتقال إلى الإعدادات> مركز المساعدة في التطبيق.

Was this article helpful?
61 out of 79 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.