Skip to Content

How we protect your stories

Romanian

Russian

 

Millions of writers use Wattpad to share their stories and ideas with the world. These storytellers—who spend time crafting and polishing their works—not only rely on the support of the global community, but also the safeguards we’ve put in place to protect their content. We are deeply committed to protecting the work of writers both on the site and off. Here’s a list of the measures currently in place. We are continuously exploring ways to improve our approach to ensure the protection and safety of the wonderful Wattpad community.

On the platform, we:

  • Remove users/accounts who are found to be pirating content
  • Accept and action official DMCA Takedown Requests from copyright owners
  • Accept and action verified copyright infringement reports of well-known published works (For example, the Harry Potter series).

Off the platform, we:

  • Leverage available technology, policy and legal solutions to prevent content pirates from gaining access to stories on the platform 

Unfortunately, the internet makes it impossible to completely prevent copyright infringement. You are, however, automatically protected under copyright law the moment you put your original work into a fixed format. You do not have to register your work with your copyright office for it to be protected by the law, though it may be useful. As the copyright owner of your original work, you have the right to submit a DMCA (Digital Millennium Copyright Act) takedown request to any website you find your work being infringed on.

To learn how to report a site who you believe is stealing your content, please check out our Reporting Copyright Infringement article.

We also recommend checking out our Support Bot when looking for quick answers! You can find our bot by clicking on the icon in the bottom right corner of the Help Center, or going to your Settings > Help Center on the app.

 

 

Romanian - Cum îți protejăm povestirile?

Milioane de scriitori folosesc Wattpad pentru a îți împărtăși poveștile și ideile cu lumea întreagă. Acești povestitori - care își petrec timpul elaborând și perfecționându-și lucrările - nu se bazează doar pe sprijinul unei comunității globale, ci și pe măsurile de siguranță pe care le-am pus în aplicare pentru a le proteja conținutul. Suntem profund dedicați protejării povestirilor scriitorilor, atât pe site, cât și în afara acestuia. Iată o listă a măsurilor în vigoare. Explorăm continuu modalități de a ne îmbunătăți abordarea pentru a asigura protecția și siguranța minunatei comunități Wattpad.

 

Pe platformă, noi:

- Eliminăm utilizatorii / conturile despre care se constată că piratează conținut
- Acceptăm și acționăm în conformitate toate cererile oficiale de eliminare DMCA de la proprietarii drepturilor de autor
- Acceptăm și verificăm rapoartele privind încălcarea drepturilor de autor ale unor lucrări publicate cunoscute (De exemplu, seria Harry Potter).


În afara platformei, noi:

- Folosim toate soluțiile tehnologice, politice și legale disponibile pentru a împiedica piratarea de conținut și accesul acestor persoane la povestirile de pe platformă

Din păcate, internetul face imposibilă prevenirea completă a încălcării drepturilor de autor. Cu toate acestea, drepturile de autor iți sunt automat protejate conform legii în momentul în care publici lucrarea originală într-un format fix. Nu trebuie să îți înregistrezi lucrarea la biroul pentru drepturi de autor pentru ca acestea să fie protejată de lege, deși poate fi util. În calitate de proprietar al drepturilor de autor asupra povestirii tale. originale, ai dreptul de a trimite o cerere de eliminare DMCA (Digital Millennium Copyright Act) oricărui site web pe care găsești lucrarea ta și constați că îți încălcă aceste drepturi.

 

Pentru a afla cum să raportezi un site despre care crezi că îți fură conținutul, consultă articolul nostru de raportare privind încălcarea drepturilor de autor.

 

De asemenea, te recomandăm să consulți robotul nostru de asistență atunci când cauți răspunsuri rapide! Poți găsi robotul nostru făcând clic pe pictograma din colțul din dreapta jos al Centrului de Ajutor sau accesând Setări> Centrul de Ajutor din aplicație.

 

 

Russian - Как мы защищаем ваши истории?


Миллионы писателей пользуются Ваттпадом, чтобы поделиться своими историями и идеями с миром. Эти рассказчики — которые вкладывают время в то, чтобы создать и усовершенствовать свои работы — полагаются не только на поддержку глобального сообщества, но также и на безопасность, о которой мы заботимся, чтобы защитить их контент. Мы прикладываем много усилий, чтобы защищать работы писателей как на сайте, так и за его пределами. Далее приведен список мер, которые действуют на данный момент. Мы в постоянном поиске, чтобы улучшить безопасность и защиту нашего чудесного сообщества Ваттпад.

На платформе мы:

• Удаляем пользователей/аккаунты, которые размещают пиратский контент.
• Принимаем меры по удалению контента, если подана жалоба DMCA о нарушении авторских прав.
• Принимаем жалобы и удаляем работы, нарушающие авторские права, где размещены известные произведения (например, серия Гарри Поттер).

За пределами платформы мы:

• Применяем все возможные технологии, политику пользования и юридические методы, чтобы не допустить копирование контента историй с платформы.

К сожалению, в интернете почти что невозможно полностью гарантировать отсутствие нарушений авторских прав. Тем не менее, вы автоматически находитесь под защитой закона об авторском праве с того самого момента, как придаете своей работе определенный формат. Вам нет нужды регистрировать свое произведение, чтобы находиться под защитой закона, хотя это тоже может оказаться полезным. Как владелец прав на свое оригинальное произведение, вы можете подать жалобу DMCA (Digital Millennium Copyright Act — Закон об авторском праве в цифровую эпоху) на любом вебсайте, если тот нарушает ваши авторские права.

Чтобы узнать больше о том, как подать жалобу на сайт, который, по вашему мнению, украл ваш контент, пожалуйста, прочтите статью Подача жалоб на нарушение авторских прав.

Мы также рекомендуем обращаться к нашему боту техподдержки, чтобы получить быстрый ответ! Бота можно найти, кликнув на иконку в нижнем правом углу Центра поддержки или перейдя в Настройки > Центр поддержки в приложении.

Was this article helpful?
49 out of 65 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.