Skip to Content

Hỗ Trợ Tiếng Việt

Bug và một số trục trặc tạm thời có thể thỉnh thoảng xảy ra.

Nếu bạn đang gặp những vấn đề này trên ứng dụng, xin hãy thử những bước sau. 

  1. Khởi động lại kết nối mạng của bạn và thử lại dữ liệu kết nối, hoặc là thử kết nối với một mạng khác. 
  2. Thử thoát ra và đăng nhập vào lại tài khoản của bạn, hãy chắc rằng bạn đã hoàn đóng ứng dụng. 
  3. Thử gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng. 

Nếu bạn đang gặp những vấn đề này trên trình duyệt web, xin hãy thử những bước sau. 

  1. Tắt và mở lại kết nối mạng của bạn, hoặc thử kết nối với một mạng wifi khác. 
  2. Thử thoát ra khỏi tài khoản của bạn, xóa sạch cache/cookies của trình duyệt, và đăng nhập vào lại một lần nữa. 
  3. Thử đăng nhập tài khoản của bạn bằng một trình duyệt khác như là Firefox hay Google Chrome. 

Nếu những cách này vẫn không thể giúp bạn giải quyết vấn đề, thì hãy gửi báo cáo qua trang hỗ trợ và chúng tôi sẵn lòng để giúp đỡ bạn. 

Hãy viết cho chúng tôi qua email mà được liên kết với tài khoản của bạn.

Was this article helpful?
296 out of 361 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.