Skip to Content

(Tiếng Việt) Các cấp phép bản quyền (Copyright permissions)

Khi bạn đăng tải tác phẩm của mình lên Wattpad có sử dụng Tùy chọn nâng cao, có nhiều lựa chọn bản quyền cho bạn. Mỗi lựa chọn chỉ áp dụng cho tác phẩm mà bạn nắm bản quyền; nếu tác phẩm của bạn có sử dụng lời bài hát, trích dẫn từ sách, phim hoặc chương trình truyền hình, hay người nổi tiếng và các nhân vật lịch sử, bạn không xác nhận quyền sở hữu bản quyền đối với chúng bằng cách chọn bất kỳ lựa chọn nào trong số này.

Việc lựa chọn ngôn ngữ bản quyền không đồng nghĩa với đăng ký tác phẩm của bạn với bất kỳ cơ quan bảo hộ bản quyền nào, hoặc chuyển giao quyền sở hữu bản quyền cho Wattpad (bạn cấp cho Wattpad một số giấy phép hạn chế khi bạn đăng tải một câu chuyện hoặc nội dung khác). Nếu bạn muốn đăng ký với cơ quan bảo hộ bản quyền tại quốc gia mà bạn đang sinh sống, có rất nhiều nguồn tin trực tuyến hỗ trợ. Bạn có thể tìm cơ quan bảo hộ bản quyền tại quốc gia của mình thông qua Danh bạ các văn phòng sở hữu trí tuệ của WIPO tại http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

 

Dưới đây là những giấy phép thường được sử dụng nhất:

 

Bảo lưu mọi quyền

Người nắm bản quyền giữ lại toàn bộ các quyền mà luật bản quyền quy định, như là phân phối, thể hiện và sáng tạo đối với tác phẩm của họ. Một cách nào đó, bạn nắm toàn bộ quyền kiểm soát đối với tác phẩm của mình, nhưng vì bản quyền không trao cho bạn sự độc quyền tuyệt đối, nên những người khác vẫn có thể sử dụng câu chuyện của bạn theo một vài cách nhất định, như là đưa các đoạn trích ngắn vào bài cảm nhận và giới thiệu, tạo fanart hoặc bìa truyện cho bạn v.v…

 

Phạm vi công cộng

Còn được biết đến là “Không bảo lưu quyền”. Về mặt lý thuyết, phân loại tác phẩm vào phạm vi công cộng ở phần lớn các quốc gia có thể là một quá trình phức tạp, nhưng nếu bạn chọn lựa chọn này, bạn đang thông báo với mọi người rằng họ có thể sử dụng tác phẩm của bạn vào bất kỳ mục đích nào; họ có thể in và bán tác phẩm, làm phim chuyển thể, làm bất kỳ điều gì theo ý họ. Nếu bạn chọn lựa chọn này, bạn từ bỏ toàn bộ bản quyền mà bạn nắm giữ trong tác phẩm.

 

Tài sản sáng tạo công cộng

Tài sản sáng tạo công cộng (Creative Commons) đã chia sẻ đề mục của một số loại giấy phép bản quyền. Nếu bạn chọn lựa chọn này, bạn bảo lưu một số quyền đối với tác phẩm của mình, nhưng đồng thời cũng trao cho công chúng nói chung một số giấy phép, như là quyền chuyển ngữ tác phẩm hoặc làm phim sử dụng hội thoại của bạn, hay thậm chí là in tác phẩm để bán trong một lễ hội truyện tranh. Các cá nhân muốn hợp tác với tác giả phải thông qua con đường này. Có một số giấy phép Tài sản sáng tạo công cộng phù hợp với nhu cầu của bạn như Ghi công [CC BY], Chia sẻ tương tự [CC BY-SA], Chia sẻ không phái sinh [CC BY-ND] và Phi thương mại [CC BY-NC]. Để tìm hiểu thêm thông tin về các lựa chọn bản quyền Tài sản sáng tạo công cộng, xin tham khảo: http://creativecommons.org/licenses/

 

Để biết thêm thông tin về cấp phép, cụ thể là việc sử dụng tác phẩm của người khác, vui lòng xem bài viết của chúng tôi: Tôi có thể sử dụng tác phẩm/câu chuyện/nội dung của họ hay không?

 

Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.