Skip to Content

(Tiếng Việt) Chúng tôi bảo vệ các tác phẩm của bạn ra sao (How we protect your stories)

Hàng triệu tác giả sử dụng Wattpad để chia sẻ tác phẩm và ý tưởng của họ với thế giới. Họ - những người dành thời gian sáng tạo và tô điểm cho tác phẩm của mình – không chỉ tin tưởng vào sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, mà còn cả những biện pháp mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ nội dung của họ. Chúng tôi cam kết bảo vệ tác phẩm của các tác giả cả ở trong và ngoài website. Đây là danh sách các biện pháp hiện đang được áp dụng. Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện phương thức đảm bảo sự bảo hộ và an toàn cho cộng đồng tuyệt vời của Wattpad.

Trên nền tảng, chúng tôi:

  • Gỡ bỏ người dùng/tài khoản bị phát hiện là nội vi phạm.
  • Chấp nhận và xử lý các yêu cầu gỡ bỏ DMCA chính thức từ chủ sở hữu bản quyền.
  • Chấp nhận và xử lý các báo cáo vi phạm bản quyền đối với những tác phẩm được xuất bản rộng rãi đã được xác minh (Ví dụ: Loạt truyện Harry Potter).

Ngoài nền tảng, chúng tôi:

  • Thúc đẩy các giải pháp công nghệ, chính sách và pháp lý khả dụng nhằm ngăn chặn những người xâm phạm tác quyền truy cập vào các tác phẩm trên nền tảng.

Không may là internet khiến cho việc ngăn chặn hoàn toàn vi phạm bản quyền trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, bạn mặc nhiên được bảo vệ theo luật bản quyền khi thể hiện tác phẩm gốc của mình dưới một hình thức cố định. Bạn không phải đăng ký tác phẩm với văn phòng bản quyền để được luật pháp bảo vệ, dù việc này có thể hữu ích. Với tư cách chủ sở hữu bản quyền đối với tác phẩm gốc, bạn có quyền nộp yêu cầu gỡ bỏ DMCA (Đạo luật bản quyền kỷ nguyên kỹ thuật số) cho bất kỳ website nào mà bạn có đăng tải tác phẩm vi phạm bản quyền của bạn.

Để tìm hiểu cách báo cáo một website mà bạn tin rằng đang đánh cắp nội dung của bạn, xin tham khảo bài viết Báo cáo các vi phạm bản quyền

 

Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.