Skip to Content

(Tiếng Việt) Nộp thông báo kháng nghị DMCA (Filing a DMCA counter-notice)

Tôi đã nhận được một thông báo gỡ bỏ DMCA


Wattpad tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ và Điều khoản dịch vụ cũng như Nguyên tắc Nội dung tôi cấm việc đăng tải nội dung vi phạm các quyền này. Với tư cách nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi cũng tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo hợp lệ về vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được bằng cách nhanh chóng gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập đến tài liệu và đóng tài khoản vĩnh viễn đối với người dùng bị tố cáo vi phạm khi thích hợp, theo Chính sách đối với vi phạm nhiều lần của chúng tôi: Báo cáo các vi phạm bản quyền

Nếu bạn đã nhận được email thông báo gỡ bỏ DMCA, một hoặc nhiều tác phẩm của bạn bị gỡ bỏ theo thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền. Điều này có nghĩa là nội dung đã bị xóa khỏi Wattpad theo yêu cầu từ người tuyên bố là chủ sở hữu bản quyền bị vi phạm.

Nếu bạn tin rằng nội dung bị gỡ bỏ do nhầm lẫn, bạn có thể gửi thông báo kháng nghị thông qua email cho chúng tôi với các thông tin như phía dưới. Khi chúng tôi nhận được thông báo kháng nghị hợp lệ từ bạn, một bản sao sẽ được chuyển đến cho người đã nộp yêu cầu gỡ bỏ ban đầu. Nếu chúng tôi không nhận được thông báo trong vòng 14 ngày làm việc rằng người nộp thông báo gỡ bỏ ban đầu đã nộp đơn yêu cầu lệnh từ tòa án để hạn chế bất kỳ hoạt động bị cáo buộc vi phạm nào khác, chúng tôi có thể khôi phục nội dung đã bị gỡ bỏ.

QUAN TRỌNG: Có thể có những hệ quả pháp lý và tài chính đối với việc gửi khiếu nại sai. Trước khi nộp thông báo kháng nghị, hãy chắc chắn rằng bạn là người nắm giữ các quyền thực tế đối với nội dung đã bị gỡ bỏ hoặc bạn tin rằng tài liệu bị gỡ bỏ do nhầm lẫn.

 

Các nội thông báo kháng nghị:

 1. Gửi email thông báo kháng nghị của bạn về copyright@wattpad.com
 2. Bao tồm TẤT CẢ thông tin dưới đây:
 • Tiêu đề email: Thông báo kháng nghị DMCA
 • "Claim number" có trong mail thông báo mà bạn nhận được. 
 • Họ tên đầy đủ
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc thư tín (Ví dụ: 123 Đường St. là địa chỉ)
  • Quốc gia

  • Thành phố

  • Bang/Tỉnh

  • Mã bưu điện

 • Số điện thoại của bạn
 • URLs của nội dung cần được gỡ bỏ. Thông tin này có thể được sao chép trực tiếp từ mail thông báo mà bạn nhận được
 • Một cam kết pháp lý rằng nếu việc bạn dám chắc tài liệu đã bị gỡ bỏ hoặc không còn khả dụng bắt nguồn từ sự nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu cần gỡ bỏ là không đúng sự thật, thì bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 • Tuyên bố pháp lý rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Địa hạt Liên bang đối với địa hạt tư pháp của bạn và rằng bạn sẽ chấp nhận bất kì tống đạt trát tòa nào từ người đã đưa ra thông báo.
 • Chữ ký thực hoặc điện tử của bạn.

Bạn cũng cần đảm bảo rằng các tuyên bố của mình được viết ở ngôi thứ.

Đây là ví dụ về các tuyên bố phù hợp:

Tôi cam đoan sẽ chịu trách nhiệm nếu thông tin không đúng sự thật rằng tôi tin rằng tài liệu đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa là do nhầm lẫn hoặc do xác định sai tài liệu cần phải gỡ bỏ.

Tôi đồng ý với quyền hạn của Tòa án Quận Liên Bang đối với địa phương mà tôi đang cư trú, hoặc nếu địa chỉ của tôi ở bên ngoài Hoa Kỳ, quận tư pháp nơi Wattpad Corp. đặt trụ sở và sẽ chấp nhận tống đạt trát tòa từ phía người khởi kiện.

 

Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.