Skip to Content

(Tiếng Việt) Cách nộp thông báo gỡ bỏ DMCA (How to file a DMCA takedown notice)

Trước khi gửi báo cáo, xin lưu ý:

 

Lưu ý: Bản quyền chỉ bảo vệ hình thức thể hiện vật lý của một ý tưởng, không phải ý tưởng. Xin lưu ý rằng tiêu đề, tên nhân vật, cốt truyện tương đồng và những chủ đề tương tự nhau không được xem là vi phạm bản quyền. Nếu bạn không chắc tác phẩm có vi phạm bản quyền của mình hay không, chúng tôi khuyến khích bạn xin tư vấn pháp lý/chuyên môn trước khi nộp thông báo.

Điều này thiết lập bằng chứng sáng tạo cần thiết đối với bất kỳ vấn đề bản quyền nào phát sinh. Nếu có tranh chấp về nguồn gốc của tác phẩm, ngày được đăng ký của tác phẩm kỹ thuật số trên Wattpad sẽ hỗ trợ cho các tuyên bố của bạn.

 

Nếu không muốn cung cấp thông tin được yêu cầu, chúng tôi khuyên bạn nên nhắn tin cho người dùng và cố gắng giải quyết vấn đề một cách cá nhân.

QUAN TRỌNG: Có thể có những hệ quả về tài chính và pháp lý đối với việc gửi thông báo sai. Trước khi gửi một Thông báo gỡ bỏ DMCA, hãy chắc rằng bạn là người nắm giữ những quyền thực tế đối với nội dung, được ủy nhiệm hợp pháp để hành động thay ai đó hoặc được ủy nhiệm để hành động theo bất kỳ quyền độc quyền nào theo luật bản quyền.

 

Nếu bạn tin rằng bản quyền của bạn đang bị vi phạm, hãy báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức bằng việc nộp Thông báo gỡ bỏ DMCA. Bạn có thể làm việc này một cách nhanh chóng bằng cách điền vào đơn trực tuyến của chúng tôi tại http://www.wattpad.com/help/DMCA và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Nếu bạn không muốn sử dụng đơn của chúng tôi, xin cung cấp thông tin phía dưới Designated Copyright Agent:

 • Họ tên đầy đủ
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc thư tín (Ví dụ: 123 Đường St. là địa chỉ)
  • Quốc gia

  • Thành phố

  • Bang/Tỉnh

  • Mã bưu điện

 • Số điện thoại của bạn
 • Địa chỉ email, nếu có
 • Tên người dùng Wattpad của bạn, nếu tác phẩm gốc của bạn được đăng trên Wattpad
 • URL đến tác phẩm gốc của bạn
 • Mô tả vi phạm bị cáo buộc (nơi đăng tải, sao chép những gì v.v…)
 • (Các) URL của tài liệu bị cáo buộc vi phạm trên Wattpad.
 • Hai khẳng định sau:
  • “Tôi khẳng định tôi thật sự tin tưởng rằng việc sử dụng gây tranh chấp đối với tài liệu có bản quyền hoặc tham chiếu hoặc liên kết đến tài liệu như vậy không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện hoặc luật pháp (ví dụ: sử dụng hợp pháp) cho phép”.
  • “Tôi khẳng định rằng thông tin trong Thông báo là chính xác và, sẽ chịu trách nhiệm nếu khai man, rằng tôi là chủ sở hữu, hoặc được ủy quyền hành động nhân danh chủ sở hữu, của bản quyền hoặc của một quyền độc quyền thuộc bản quyền đang bị vi phạm”.
 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của bạn.

Thông báo này có thể được gửi qua email, với các mục đã hoàn thiện, đến Designated Copyright Agent của Wattpad tại địa chỉ copyright@wattpad.com. Các yêu cầu thường sẽ được phản hồi trong ba ngày làm việc tùy thuộc vào mã số phiếu yêu cầu.

 

Tôi không muốn cung cấp thông tin cá nhân được yêu cầu trong Yêu cầu gỡ bỏ DMCA

Đơn yêu cầu gỡ bỏ sẽ cần bạn cung cấp thông tin cá nhân. Đây là một tài liệu pháp lý và chúng tôi buộc phải thu thập thông tin để tiến hành giải quyết yêu cầu. Chúng tôi không chia sẻ các thông tin cá nhần mà bạn cung cấp trong yêu cầu gỡ bỏ với các bên khác khi chúng tôi xử lý xong yêu cầu. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin theo luật. Đáng tiếc, chúng tôi không thể tiến hành xử lý yêu cầu nếu không có đủ thông tin.

 

Rút lại yêu cầu gỡ xuống theo DMCA

Nếu bạn đã gửi đi một yêu cầu gỡ bỏ DMCA do nhầm lẫn, bạn có thể rút lại yêu cầu bằng cách gửi email đến địa chỉ copyright@wattpad.com. Thư điện tử của bạn nên được gửi từ cùng địa chỉ thư điện tử hoặc có cùng tên miền tổ chức/công ty mà bạn đã sử dụng để gửi yêu cầu gỡ bỏ ban đầu với tiêu đề "Retraction of DMCA Request" (Rút lại yêu cầu DMCA). Trong thư điện tử, xin hãy miêu tả và gửi kèm thông tin chi tiết nhất có thể cho chúng tôi để có thể hiểu được những gì nằm trong yêu cầu rút lại này, bao gồm đường dẫn trực tiếp đến nội dung mà bạn muốn khôi phục. Nếu bạn cung cấp bất kỳ mã tham chiếu nào, xin hãy gửi kèm mã này.

 

Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.