Skip to Content

(Tiếng Việt) Báo cáo các vi phạm xảy ra bên ngoài Wattpad (Reporting copyright infringements located outside of Wattpad)

Nếu ai đó đã đăng tải tác phẩm hoặc hình ảnh gốc trên Wattpad của bạn ở website khác mà bạn có quyền gửi báo cáo bản quyền. Wattpad không thể báo cáo nhân danh bạn, vì vậy đây là một số thông tin giúp bạn tự gửi báo cáo.

 

Tôi nên liên lạc với ai?

Trên trang chủ website có tác phẩm sao chép câu chuyện của bạn, hãy tìm các thanh như Hỗ trợ (Support), Giúp đỡ (Help), Liên lạc (Contact Us) hoặc DMCA. Những đường dẫn này đôi khi có thể tìm thấy ở trên cùng hoặc dưới cùng của trang web. Tùy thuộc vào quy mô và độ phổ biến của website, bạn có thể phải điền đơn trực tuyến hoặc gửi email cho nhân viên hỗ trợ.

Mẹo: Nếu bạn vẫn không thể tìm được thông tin liên lạc, hãy thử tìm “[tên website] báo cáo bản quyền” bằng công cụ tìm kiếm bạn thích.

 

Tôi nên gửi thông tin gì?

Nếu website yêu cầu bạn điền đơn, hãy chắc chắn cung cấp đủ thông tin được yêu cầu. Nếu bạn phải liên lạc với các quản trị viên trang web qua email, hãy cung cấp các thông tin dưới đây:

  • Tiêu đề tác phẩm gốc của bạn, thời điểm nó được đăng tải lên Wattpad và đường dẫn/URL trực tiếp đến tác phẩm trên Wattpad.
  • Tiêu đề tác phẩm sao chép, thời điểm nó được đăng tải (nếu được) và đường dẫn/URL trực tiếp đến trang đăng tải tác phẩm.
  • Mô tả về nội dung đã bị sao chép (ví dụ: một phần tác phẩm của bạn đã bị sao chép, cả tác phẩm của bạn bị sao chép, chuyển ngữ v.v…)
  • Yêu cầu cập nhận các hành động đang được thực hiện và đưa ra chỉ dẫn về cách thuận tiện nhất để liên lạc với bạn (địa chỉ email chẳng hạn).

 

Nếu bạn được yêu cầu gửi thông báo gỡ bỏ theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) chính thực, xin tham khảo DMCA Mục 512 (3) Các yếu tố trong thông báo để xem cần cung cấp loại thông tin nào.

 

Nếu nội dung của bạn đang bị một ứng dụng sao chép và họ không phản hồi báo cáo gỡ xuống của bạn, bạn nên gửi báo cáo đó trực tiếp cho nền tảng đăng tải ứng dụng đó. Ví dụ như là, Google Play Store hay Apple App Store

 

Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.