Skip to Content

(Tiếng Việt) Báo cáo nội dung ‘đã xuất bản’ nếu bạn không phải là chủ sở hữu (Reporting 'published' content if you are not the owner)

Nội dung ở phần này sẽ hướng dẫn bạn cách báo cáo một tác phẩm ‘đã xuất bản’ không thuộc sở hữu của bạn bị sao chép trên Wattpad. Ở Wattpad, chúng tôi xem ‘tác phẩm đã xuất bản’ là bất kỳ cuốn sách/truyện tranh/sách nói nào có mã ISBN, ASIN hoặc các trường hợp tương tự và bất kỳ tác phẩm nào thuộc Wattpad Độc quyền hoặc WEBTOON Độc quyền. ‘Tác phẩm đã xuất bản’ còn có thể là phim điện ảnh, phim truyền hình, hoặc trò chơi điện tử và việc sao chép các sự kiện hoặc hội thoại cũng như đăng tải lên Wattpad là vi phạm bản quyền.

 

Cách báo cáo trên ứng dụng iOS

Cách báo cáo trên ứng dụng Android

Cách báo cáo trên trình duyệt Web

 

Cách báo cáo trên ứng dụng iOS:

 1. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấn vào lá cờ tại góc phía trên phải của ứng dụng, hiển thị bên trên bìa truyện.

 2. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền

 3. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 4. Chọn mục “Đây là bản sao của tác phẩm đã xuất bản”

 5. Trong hộp thoại, hãy dán liên kết đến website cho phép đọc thử miễn phí tác phẩm gốc (như Amazon/Kindle hoặc các nhà bán lẻ khác cho phép đọc thử một vài trang đầu), và bất kỳ chi tiết nào cần thiết về vi phạm bị cáo buộc. Như vậy, chúng tôi có thể đối chiếu nội dung đọc thử của tác phẩm với nội dung đang bị cáo buộc vi phạm trên Wattpad vì chúng tôi sẽ luôn xem xét báo cáo trước khi gỡ bỏ nội dung vi phạm. Kế tiếp, hãy nhấp vào ‘Báo cáo’ ở góc bên phải để gửi báo cáo.

 

Cách báo cáo trên ứng dụng Android:

 1. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấp vào dấu ba chấm phía trên bên phải của ứng dụng, hiển thị bên trên bìa truyện.

 2. Tiếp đến, nhấn núi Báo cáo ở phía trên ảnh bìa để bắt đầu gửi báo cáo

 3. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền”

 4. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 5. Chọn mục “Đây là bản sao của tác phẩm đã xuất bản”

 6. Trong hộp thoại, hãy dán liên kết đến website cho phép đọc thử miễn phí tác phẩm gốc (như Amazon/Kindle hoặc các nhà bán lẻ khác cho phép đọc thử một vài trang đầu), và bất kỳ chi tiết nào cần thiết về vi phạm bị cáo buộc. Như vậy, chúng tôi có thể đối chiếu nội dung đọc thử của tác phẩm với nội dung đang bị cáo buộc vi phạm trên Wattpad vì chúng tôi sẽ luôn xem xét báo cáo trước khi gỡ bỏ nội dung vi phạm. Kế tiếp, hãy nhấp vào ‘Báo cáo’ ở góc bên phải để gửi báo cáo.

 

Cách báo cáo trên trình duyệt Web:

 1. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấn vào nút “Báo cáo truyện này” ở phía bên phải trang

 2. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền”

 3. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 4. Chọn mục “Đây là bản sao của tác phẩm đã xuất bản”

 5. Trong hộp thoại, hãy dán liên kết đến website cho phép đọc thử miễn phí tác phẩm gốc (như Amazon/Kindle hoặc các nhà bán lẻ khác cho phép đọc thử một vài trang đầu), và bất kỳ chi tiết nào cần thiết về vi phạm bị cáo buộc. Như vậy, chúng tôi có thể đối chiếu nội dung đọc thử của tác phẩm với nội dung đang bị cáo buộc vi phạm trên Wattpad vì chúng tôi sẽ luôn xem xét báo cáo trước khi gỡ bỏ nội dung vi phạm. Kế tiếp, hãy nhấp vào ‘Báo cáo’ ở góc bên phải để gửi báo cáo.

 

Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.