Skip to Content

(Tiếng Việt) Báo cáo nội dung ‘chưa xuất bản’ trên Wattpad (Reporting 'non-published' content on Wattpad)

Nếu nội dung bạn đang báo cáo không phải là tác phẩm đã được xuất bản, hãy khuyến khích người sở hữu bản quyền tác phẩm gốc nộp thông báo gỡ bỏ DMCA. Ở Wattpad, chúng tôi xem nội dung chưa xuất bản là bất kỳ nội dung nào không có mã ISBN, ASIN hoặc các trường hợp tương tự. Trong các trường hợp này có thể có nội dung được đăng tải trên các nền tảng hoặc website khác như AO3, Tumblr, Inkitt, Radish và fanfiction.net. Chỉ người sở hữu tác phẩm hoặc các đại diện thẩm quyền hợp pháp (không phải chỉ các cá nhân được người sở hữu bản quyền cho phép) mới có thể nộp thông báo gỡ bỏ DMCA vì những hành động này có thể đưa đến các hệ quả pháp lý.

Các hướng dẫn báo cáo dưới đây dành cho trường hợp bạn không chắc chắn liệu tác phẩm bạn đang báo cáo có phải là tác phẩm đã xuất bản hay không cũng như muốn chúng tôi kiểm tra cáo buộc vi phạm. Xin lưu ý rằng nếu bạn không phải chủ sở hữu và đó không phải là tác phẩm đã xuất bản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn liên lạc với chủ sở hữu tác phẩm gốc để khuyến khích họ nộp thông báo gỡ bỏ DMCA.

Nếu bạn biết truyện bạn đang báo cáo là tác phẩm đã xuất bản và bạn không phải chủ sở hữu của tác phẩm, xin đọc bài viết của chúng tôi: Báo cáo nội dung ‘đã xuất bản’ nếu bạn không phải là chủ sở hữu. Nếu bạn là chủ sở hữu tác phẩm, xin hãy nộp một thông báo gỡ bỏ DMCA: Cách nộp thông báo gỡ bỏ DMCA

 

Cách báo cáo trên ứng dụng iOS

Cách báo cáo trên ứng dụng Android

Cách báo cáo trên trình duyệt Web

 

Cách báo cáo trên ứng dụng iOS:

 1. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấn vào lá cờ tại góc phía trên phải của ứng dụng, hiển thị bên trên bìa truyện.

 2. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền”

 3. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 4. Chọn ‘Đây là bản sao của một tác phẩm tôi đã tìm thấy trên website khác’

 5. Trong hộp thoại, hãy dán liên kết đến website cho phép đọc thử miễn phí tác phẩm gốc (như Amazon/Kindle hoặc các nhà bán lẻ khác cho phép đọc thử một vài trang đầu), và bất kỳ chi tiết nào cần thiết về vi phạm bị cáo buộc. Như vậy, chúng tôi có thể đối chiếu nội dung đọc thử của tác phẩm với nội dung đang bị cáo buộc vi phạm trên Wattpad vì chúng tôi sẽ luôn xem xét báo cáo trước khi gỡ bỏ nội dung vi phạm. Kế tiếp, hãy nhấp vào ‘Báo cáo’ ở góc bên phải để gửi báo cáo.

 

Cách báo cáo trên ứng dụng Android:

 1. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấp vào dấu ba chấm phía trên bên phải của ứng dụng, hiển thị bên trên bìa truyện.

 2. Tiếp đến, nhấn núi Báo cáo ở phía trên ảnh bìa để bắt đầu gửi báo cáo

 3. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền”

 4. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 5. Chọn ‘Đây là bản sao của một tác phẩm tôi đã tìm thấy trên website khác’

 6. Trong hộp thoại, hãy dán liên kết đến website cho phép đọc thử miễn phí tác phẩm gốc (như Amazon/Kindle hoặc các nhà bán lẻ khác cho phép đọc thử một vài trang đầu), và bất kỳ chi tiết nào cần thiết về vi phạm bị cáo buộc. Như vậy, chúng tôi có thể đối chiếu nội dung đọc thử của tác phẩm với nội dung đang bị cáo buộc vi phạm trên Wattpad vì chúng tôi sẽ luôn xem xét báo cáo trước khi gỡ bỏ nội dung vi phạm. Kế tiếp, hãy nhấp vào ‘Báo cáo’ ở góc bên phải để gửi báo cáo.

 

Cách báo cáo trên trình duyệt Web:

 1. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấn vào nút “Báo cáo truyện này” ở phía bên phải trang

 2. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền”

 3. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 4. Chọn ‘Đây là bản sao của một tác phẩm tôi đã tìm thấy trên website khác’

 5. Trong hộp thoại, hãy dán liên kết đến website cho phép đọc thử miễn phí tác phẩm gốc (như Amazon/Kindle hoặc các nhà bán lẻ khác cho phép đọc thử một vài trang đầu), và bất kỳ chi tiết nào cần thiết về vi phạm bị cáo buộc. Như vậy, chúng tôi có thể đối chiếu nội dung đọc thử của tác phẩm với nội dung đang bị cáo buộc vi phạm trên Wattpad vì chúng tôi sẽ luôn xem xét báo cáo trước khi gỡ bỏ nội dung vi phạm. Kế tiếp, hãy nhấp vào ‘Báo cáo’ ở góc bên phải để gửi báo cáo.

 

Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.