Skip to Content

(Tiếng Việt) Báo cáo cho chủ sở hữu bản quyền của tác phẩm gốc trên Wattpad (Reporting to the original Wattpad copyright owner)

Bạn có thể báo cáo những vi phạm đối với các tác phẩm trên Wattpad trực tiếp cho tài khoản Wattpad của chủ sở hữu tác phẩm gốc. Thao tác này không tạo báo cáo đến Đội ngũ Bản quyền của Wattpad mà thay vào đó sẽ gửi một tin nhắn cá nhân tự động đến người dùng Wattpad, tin nhắn này cung cấp cho họ toàn bộ thông tin mà họ cần, bao gồm đường dẫn đến tác phẩm đang bị cáo buộc vi phạm, đường dẫn tham khảo thông tin về bản quyền và cách báo cáo. Đừng lo lắng, đây là tin nhắn ẩn danh nên người dùng sẽ không biết ai đã gửi cho họ.

Tác giả Wattpad nhận được thông báo này qua tin nhắn cá nhân sẽ có liên kết dẫn đến tác phẩm bị cáo buộc vi phạm để họ có cân nhắc và quyết định xem họ có cho rằng tác phẩm đó đã xảy ra vi phạm với tác phẩm gốc của họ hay không. Tác giả cũng sẽ được cung cấp liên kết dẫn đến các bài viết về bản quyền ở Trung tâm Hỗ trợ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về bản quyền trên Wattpad cũng như cách nộp thông báo gỡ bỏ DMCA nếu họ chọn hướng giải quyết này.
Nếu bạn nhận được một tin nhắn cá nhân từ Wattpad thông báo rằng truyện của bạn có khả năng đang bị xâm phạm, và muốn nộp một thông báo gỡ bỏ DMCA, hãy đọc qua bài viết này của chúng tôi: Các nộp thông báo gỡ bỏ DMCA

 

Cách báo cáo trên ứng dụng iOS

Cách báo cáo trên ứng dụng Android

Cách báo cáo trên trình duyệt Web

 

Cách báo cáo trên ứng dụng iOS:

 1. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấn vào nút “Báo cáo truyện này” ở phía bên phải trang, nhấp vào lá cờ tại góc phía trên phải của ứng dụng, hiển thị bên trên bìa truyện.

 2. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền”

 3. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 4. Vì bạn đang báo cáo về tác phẩm đạo nhái một tác phẩm khác trên Wattpad, hãy chọn mục đầu tiên có nội dung “Đây là bản sao của một tác phẩm gốc trên Wattpad”

 5. Quy trình báo cáo giờ sẽ yêu cầu URL dẫn đến tác phẩm gốc. Ở đây, bạn sẽ cần dán URL của tác phẩm gốc bị sao chép trên Wattpad. Khi bạn nhấn vào “Thông báo” thì tác giả gốc sẽ được thông báo và sẽ được nhận đề xuất thực hiện các bước để nội dung vi phạm bị gỡ bỏ

 

Cách báo cáo trên ứng dụng Android:

 1. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấp vào dấu ba chấm phía trên bên phải của ứng dụng, hiển thị bên trên bìa truyện

 2. Tiếp đến, nhấn núi Báo cáo ở phía trên ảnh bìa để bắt đầu gửi báo cáo

 3. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền”

   

 4. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 5. Vì bạn đang báo cáo về tác phẩm đạo nhái một tác phẩm khác trên Wattpad, hãy chọn mục đầu tiên có nội dung “Đây là bản sao của một tác phẩm gốc trên Wattpad”

 6. Quy trình báo cáo giờ sẽ yêu cầu URL dẫn đến tác phẩm gốc. Ở đây, bạn sẽ cần dán URL của tác phẩm gốc bị sao chép trên Wattpad. Khi bạn nhấn vào “Thông báo” thì tác giả gốc sẽ được thông báo và sẽ được nhận đề xuất thực hiện các bước để nội dung vi phạm bị gỡ bỏ

 

Cách báo cáo trên trình duyệt Web:

 1. Hãy chắc rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Wattpad, nếu không tùy chọn tiếp theo sẽ không hiển thị.

 2. Ở trang thông tin của tác phẩm mà bạn cho là vi phạm bản quyền, nhấn vào nút “Báo cáo truyện này” ở phía bên phải trang

 3. Khi được hỏi lý do bạn báo cáo tác phẩm này, hãy chọn mục “Vi phạm bản quyền”

 4. Khi được hỏi bạn có phải là chủ sở hữu tác phẩm gốc không, hãy chọn mục “Tôi không phải là chủ sở hữu bản quyền tác phẩm gốc”

 5. Vì bạn đang báo cáo về tác phẩm đạo nhái một tác phẩm khác trên Wattpad, hãy chọn mục đầu tiên có nội dung “Đây là bản sao của một tác phẩm gốc trên Wattpad”

 6. Quy trình báo cáo giờ sẽ yêu cầu URL dẫn đến tác phẩm gốc. Ở đây, bạn sẽ cần dán URL của tác phẩm gốc bị sao chép trên Wattpad. Khi bạn nhấn vào “Thông báo” thì tác giả gốc sẽ được thông báo và sẽ được nhận đề xuất thực hiện các bước để nội dung vi phạm bị gỡ bỏ

 

Chúng tôi cũng khuyến khích sử dụng Bot Hỗ trợ khi tìm kiếm các giải đáp nhanh! Bạn có thể tìm thấy bot của chúng tôi bằng cách nhấp chuột vào biểu tưởng phía góc phải Trung tâm hỗ trợ (https://support.wattpad.com/hc/en-us), hoặc vào phần Cài đặt > Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng của bạn.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.