Vấn đề kết nối ảnh hưởng dân số Việt Nam

Hi Wattpaders,

Chúng tôi nhận biết có một số người dùng Wattpad từ Việt Nam đang có lỗi kết nối, trên app và website.

Bộ phận hỗ trợ đang kiểm tra vấn đề, nếu bạn gặp lỗi này, hãy báo lỗi qua tính năng phản hồi trên Wattpad và thông báo kết quả của các mục sau:

1. Bạn có thể tạo một VPN để xem các vấn đề vẫn tiếp tục hay không?

2. Bạn thử kết nối bằng WIFI và Data để xem vấn đề có ảnh hưởng hai bên hay không?

3. Bạn có thể chia sẻ công ty dịch vụ Internet hoặc mạng di động với chúng tôi?

Wattpad cảm ơn một lần nữa sự hợp tác của bạn

 

Want to be updated on new developments on this issue? Make sure you're logged in and click on the Screen_Shot_2019-03-26_at_11.13.51_AM.png button. Once you're following this article, you'll receive an email notification whenever a new update on this issue is posted here. 

 

Was this article helpful?
1 out of 4 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.