Skip to Content

Connection issues for Wattpadders in Pakistan

Hi Wattpaders,

We are currently aware that some users in Pakistan are having issues connecting to Wattpad, be it on the app or the website. We are still collecting information, but it is possible we are seeing similar issues in Bangladesh, Kazakhstan, and other countries. 

For now, we suggest implementing a workaround by changing your DNS settings:

Android 9 

If your device runs Android 9, this is the recommended method to set up 1.1.1.1 because unlike previous versions of Android, it does not need to be configured for each new WiFi network.

Follow these steps to configure your device to use 1.1.1.1.

Step 1: Go to Settings → Network & internet → Advanced → Private DNS.

Step 2: Select the Private DNS provider hostname option.

Step 3: Enter one.one.one.one or 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com and hit Save.

Step 4: Visit 1.1.1.1/help to verify that DNS over TLS is enabled.

Previous Versions of Android 

Follow this quick guide to start using 1.1.1.1 on your Android.

Step 1: Open up Settings.

Step 2: Click on Wi-Fi.

Step 3: Press down and hold on the name of the network you are currently connected to.

Step 4: Click Modify Network.

Step 5: Click the check box called Show Advanced Options.

Step 6: Change the IP Settings to the option called Static.

Step 7: Remove any IP addresses that may be already listed and in their place add:

1.1.1.1
1.0.0.1
2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001

Step 8: Click Save. You may need to disconnect from the Wi-Fi and reconnect for the changes to take place.

iPhone

Follow this quick guide to start using 1.1.1.1 on your iPhone.

Step 1: Go to Settings.

Step 2: Click on Wi-Fi.

Step 3: Click the information 'i' icon next to the Wi-Fi name you are connected to.

Step 4: Scroll down until you see the section called Configure DNS

Step 5: Change the configuration from Automatic to Manual.

Step 6: Click Add Server.

Step 7: Remove any IP addresses that may be already listed and in their place add:

1.1.1.1
1.0.0.1
2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001

Step 8: Click Save.

You can find more information on other platform/devices here: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/setting-up-1.1.1.1/iphone/

Vietnamese

iPhone

Cám ơn bạn đã liên hệ với Wattpad Support (Bộ phận hỗ trợ Wattpad)! Tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà vấn đề này có thể đã gây ra cho bạn. Chúng tôi được biết một số người dùng tại Việt Nam đã gặp phải các lỗi kết nối. Hiện nay, chúng tôi đang thu thập thông tin để hỗ trợ cho việc đánh giá của mình, vì thế xin hãy kiên nhẫn chờ đợi trong khi chúng tôi tìm cách khắc phục lỗi kết nối này.

Dù hiện nay chúng tôi chưa thể đưa ra thời gian chính xác khi nào lỗi kết nối này sẽ được khắc phục, nhưng đây là giải pháp tình thế mà bạn có thể áp dụng bằng cách thay đổi cài đặt DNS của mình:

Bước 1: Vào Settings (Cài đặt)

Bước 2: Nhấn vào Wi-Fi

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng thông tin ‘i‘ bên cạnh tên Wi-Fi mà bạn đang kết nối.

Bước 4: Cuộn xuống cho đến khi bạn nhìn thấy trường có tên Configure DNS

Bước 5: Thay đổi thiết lập từ Automatic sang Manual.

Bước 6: Nhấn vào Add Server (Thêm máy chủ)

Bước 7: Xóa bất kỳ địa chỉ IP nào được liệt kê sẵn và thay thế bằng:

1.1.1.1
1.0.0.1
2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001

Bước 8: Nhấn Save (Lưu).

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/setting-up-1.1.1.1/iphone/

Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Cám ơn bạn.

Android

Cám ơn bạn đã liên hệ với Wattpad Support (Bộ phận hỗ trợ Wattpad)! Tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà vấn đề này có thể đã gây ra cho bạn. Chúng tôi được biết một số người dùng tại Việt Nam đã gặp phải các lỗi kết nối. Hiện nay, chúng tôi đang thu thập thông tin để hỗ trợ cho việc đánh giá của mình, vì thế xin hãy kiên nhẫn chờ đợi trong khi chúng tôi tìm cách khắc phục lỗi kết nối này.

Dù hiện nay chúng tôi chưa thể đưa ra thời gian chính xác khi nào lỗi kết nối này sẽ được khắc phục, nhưng đây là giải pháp tình thế mà bạn có thể áp dụng bằng cách thay đổi cài đặt DNS của mình:

Xin tham khảo các bước hướng dẫn cách cài đặt DNS của bạn trên Android 9 (Pie) dưới đây:

  1. Vào Settings (Cài đặt) -> Network & Internet -> Advanced (Nâng cao) -> Private DNS
  2. Chọn tên máy chủ cung cấp Private DNS
  3. Nhập one.one.one.one hoặc 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com và chọn Save (Lưu)
  4. Đến trang 1.1.1.1/help để xác nhận DNS qua TLS đã được bật.

Nếu bạn sử dụng phiên bản Android cũ hơn, và cần thêm không tin, hãy theo dõi bài viết này: Cách thiết lập DNS Cloudflare.

The Wattpad Support Team

Want to be updated on new developments on this issue? Make sure you're logged in and click on Follow button underneath the article title. Once you're following this article, you'll receive an email notification whenever a new update on this issue is posted here.

Was this article helpful?
3 out of 11 found this helpful

Comments

Article is closed for comments.