Skip to Content

Pag-report ng mga paglabag sa copyright na nasa labas ng Wattpad

Kung may nag-post ng iyong orihinal na kuwento sa Wattpad o imahe sa ibang website, may karapatan kang magsumite ng copyright report. Hindi maaaring mag-report ang Wattpad para sa iyo, kung kaya’t narito ang ilang impormasyon kung paano mo ito gagawin.

 

Sino ang dapat kong i-contact?

Sa homepage ng website kung saan nakopya ang iyong kuwento, maghanap ng mga tab gaya ng Support, Help, Contact Us o DMCA. Ang mga link na ito ay minsang mahahanap sa pinakataas o pinkababang bahagi ng web page. Depende sa laki at pagkakakilanlan ng website, maaari kang sumagot ng isang online form o magpadala ng email sa support staff ng website.

Tip: Kung hindi mo pa rin mahanap ang tamang contact information, subukang hanapin ang “[pangalan ng website] report copyright” sa pamamagitan ng iyong napiling search engine.

 

Anong impormasyon ang dapat kong isama?

Kung aatasan ka ng website na sumagot ng form, siguraduhin na isama ang lahat ng hinihinging impormasyon. Sa kabilang banda, kung kinakailangan mong i-contact ang mga web administrator sa pamamagitan ng email, isama ang mga sumusunod na impormasyon:

  • Ang pamagat ng iyong orihinal na akda, ang petsa kung kailan ito na-post sa Wattpad, at ang direktang link/URL tungo sa iyong kuwento sa Wattpad.
  • Ang pamagat ng kinopyang akda, ang petsa kung kailan ito na-post (kung mayroon man), at direktang link/URL tungo sa page kung saan ito posted.
  • Deskripsyon kung ano ang kinopya (hal. ang bahagi ng kuwento ay kinopya, ang iyong kuwento ay nakopya, pagsasalin nito, atbp.)
  • Humingi ng update sa mga aksyon na nagawa na at magbigay ng gabay kung ano ang pinakamainam na paraan para ma-contact ka (maaari na ang email address)

 

Kung ikaw ay inatasan na magbigay ng opisyal na Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Take-down notice, mangyaring tingnan ang DMCA Section 512(3) Elements of notification para makita kung anong klase ng impormasyon ang kailangan.

 

Kung ang iyong content ay nilalabag ng isang app at hindi sila tumutugon sa iyong direktang abiso sa pagtanggal, dapat kang maghain ng isa nang direkta sa platform kung saan ito available. Halimbawa, ang Google Play Store o Apple App Store.

 

Inirerekomenda rin namin na tingnan ang aming Support Bot kapag naghahanap ng mabilis na sagot! Maaari mong mahanap ang aming bot sa pamamagitan ng pag-click ng icon sa ibabang kanang bahagi ng Help Center (https://support.wattpad.com/hc/en-us), o sa pagtungo sa iyong Settings > Help Center sa app.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
0 sa 0 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.