Skip to Content

Mga kuwentong inalis para sa copyright

Sa Wattpad, pinahahalagahan namin ang dedikasyon at oras na inilalaan sa creation process, kaya naman ang pagtulong sa mga manunulat na maprotektahan ang kanilang mga karapatan ay ang aming pangunahing prayoridad.

Mahigpit na ipinagbabawal ang walang pahintulot na pag-post ng akda ng iba na may copyright, gaya ng nabanggit sa aming Tuntunin ng Serbisyo at Mga Alituntunin sa Nilalaman. Bilang service provider, sumusunod din kami sa lahat ng naaangkop na mga probisyon ng Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

Ang aming patakaran ay sumagot sa mga balidong abiso ng mga hinihalang paglabag sa copyright na aming natatanggap sa pamamagitan ng mabilis na pagbura o pag-disable ng access sa diumano’y lumabag na materyal.

 

Repeat infringers - Bilang karagdagan sa patakaran sa itaas, maaari naming, kung angkop at sa aming paghuhusga, tanggalin ang mga account ng mga user na paulit-ulit na lumalabag o napatawan ng paglabag ng intellectual property rights ng iba. Kung maraming paglabag sa copyright ang isang account, o may matuklasan pang karagdagang paglabag sa ibang araw, isasara ang account. Pakitandaan na ang mga pagkilos ng user ay naka-link sa may-ari ng account, hindi sa (mga) account mismo.

 

Maaari ko bang ibalik ang aking kuwento/account/reading library kung ito ay itinanggal dahil sa copyright?

Mangyaring tandaan na ayon sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, ang mga manunulat sa Wattpad ay maaari lamang mag-publish ng kanilang sariling mga orihinal na gawa. Maliban kung mayroon kang ebidensya ng pagkuha ng pahintulot mula sa may-ari ng copyright na i-publish ang nilalamang ito, hindi namin maibabalik ang nilalaman sa Wattpad. Ang pagbibigay ng credit sa may-ari o bahagyang pag-adapt o pag-edit sa kanilang gawa ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang mag-post ng nilalaman na hindi sa iyo.

Kung mayroon kang ebidensya ng pagkuha ng pahintulot, paki-email ito sa copyright@wattpad.com. Ang anumang screenshot o screen recording ay dapat na matukoy ang orihinal na may-akda. Susubukan naming tandaan ang impormasyon upang makatulong na maiwasan ang mga hindi wastong pagsasara o pagtanggal.

 

Bakit inalis ang aking adaptasyon o pagsasalin, ngunit hindi sa kanila?

Nagsusumikap ang Wattpad na alisin ang mga paglabag sa copyright nang mabilis at tumpak hangga't maaari, ngunit sa dami ng mga kuwento sa platform, hindi namin mahahanap ang bawat paglabag nang hindi nai-report ang mga ito sa amin. Kung makakita ka ng paglabag sa copyright sa Wattpad, mangyaring huwag ipagpalagay na pinapayagan namin ang mga paglabag sa copyright. Sa halip, pagkatapos makumpirma na mayroong paglabag, mangyaring i-report ang kuwento. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang aming artikulo: Pag-report ng Copyright

Bilang kahalili, ang ibang Wattpadder ay maaaring binigyan ng pahintulot ng orihinal na may-akda na iakma o isalin ang kuwento na kanilang na-upload. Palagi naming inirerekomendang kumuha muna ng pahintulot. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang aming artikulo: Maaari ko bang gamitin ang kanilang gawa/kuwento/content?

 

Mayroon akong patunay ng pahintulot mula sa orihinal na may-akda, ngunit inalis ang aking nilalaman. Ano ang magagawa ko?

Maaari kang makakuha ng pahintulot mula sa orihinal na may-akda o may hawak ng copyright kung gusto mong i-adapt ang isang nag-e-exist nang gawa at i-publish ito sa Wattpad. Gayunpaman, kailangan ang tahasang pahintulot bago i-post ang adaptasyon. Kung walang tugon at apirmatibong pag-apruba, hindi makakapag-publish ang mga user ng adaptasyon sa platform.

Kung ang iyong nilalaman ay inalis dahil sa paglabag sa copyright, ngunit mayroon kang pahintulot mula sa orihinal na may-akda, mangyaring mag-email sa amin sa copyright@wattpad.com para makatulong kami. Ang anumang screenshot o screen recording ay dapat na matukoy ang orihinal na may-akda. Susubukan naming tandaan ang impormasyon upang makatulong na maiwasan ang mga hindi wastong pagsasara o pagtanggal. Mangyaring maabisuhan na ang pagsusumite ng maling ebidensya (ginawa o dinoktor na mga screenshot) ay magreresulta sa pagsususpinde ng account o kumpletong pagsasara ng account.

Pakitandaan: dapat ay mayroon kang pahintulot mula sa orihinal na may-ari ng copyright, hindi sa ibang tao na kumopya din ng kuwento. Halimbawa, kung may nagsalin ng kuwento mula sa Ingles patungo sa Espanyol, hindi ka maaaring humingi ng pahintulot sa tagasalin ng Espanyol na i-adapt o isalin ang kuwento sa ibang lengguwahe, dahil hindi sila ang orihinal na may hawak ng copyright.

 

Bakit hindi ako nakatanggap ng email tungkol sa pag-alis ng aking nilalaman?

Kapag inalis ang iyong kuwento dahil sa paglabag sa copyright, dapat kang makatanggap ng pribadong mensahe mula sa Wattpad na may abiso at impormasyon kung ano ang maaari o hindi mo susunod na gawin. Hindi kami nagbibigay ng mga babala bago ang pagtanggal dahil ang paglabag sa copyright ay isang legal na usapin, hindi lamang isang patakaran ng Wattpad, at sa gayon ay dapat tayong kumilos nang mabilis. Kung naisara ang iyong account dahil sa maraming paglabag sa copyright, dapat kang makatanggap ng email sa email na naka-attach sa iyong Wattpad account. Pakitiyak na suriin ang iyong folder ng spam para sa mga email na ito at para sa anumang kaukulang mga email kung sakaling makipag-ugnayan ka sa aming support team para sa tulong. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-update ng iyong email, tingnan ang aming seksyong Support sa pag-update ng iyong email dito: Nawalan ng access sa email na naka-link sa iyong account?

 

Bakit nawala ang paborito kong kuwento o account ng Wattpadder?

Sa kasamaang palad, dahil sa mga patakaran sa privacy, hindi namin magawang ibunyag ang mga detalye ng mga account ng ibang miyembro. Kasama dito kung bakit inalis ang nilalaman. Maaari kang direktang makipag-ugnayan sa indibidwal upang magtanong, at inirerekomenda naming ipadala sa kanila ang artikulong ito kung mayroon silang anumang mga katanungan.

 

Palagi naming inirerekomenda ang pag-save ng kahit na anong orihinal na akdang iyong ginawa sa labas ng Wattpad platform. Sa pagkakataong naisara ang account dahil sa paglabag sa kahit na ano sa aming polisiya, hindi namin ibabalik o ililipat ang story content, na maaaring magsama sa iyong mga orihinal na akda na kasama sa paglabag.

Inirerekomenda rin namin na tingnan ang aming Support Bot kapag naghahanap ng mabilis na sagot! Maaari mong mahanap ang aming bot sa pamamagitan ng pag-click ng icon sa ibabang kanang bahagi ng Help Center (https://support.wattpad.com/hc/en-us), o sa pagtungo sa iyong Settings > Help Center sa app.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
1 sa 1 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.