Skip to Content

Pagpalit ng iyong theme

Kung ikaw ay kasalukuyang subscriber ng Wattpad Premium, mayroon kang kakayahan na palitan ang color theme sa Wattpad app. Kung nais mong palitan ang iyong color theme, gawin lamang ang mga sumusunod na hakbang.

Mag-click ng platform: 

Sa iOS

 1. Pumunta sa iyong profile (i-tap ang iyong profile picture sa taas na kanang bahagi ng iyong home feed)
 2. I-tap ang Settings sa taas na kaliwang bahagi.
 3. Sa ilalim ng Premium section, i-tap ang Customize Theme
 4. Pumili ng Theme mula sa malawak na pagpipilian ng mga kulay at bumalik

Sa Android

 1. Pumunta sa iyong profile (i-tap ang iyong profile picture sa taas na kanang bahagi ng iyong home feed)
 2. I-tap ang Settings sa taas na kanang bahagi.
 3. I-tap ang Customize Theme
 4. Pumili ng Theme mula sa malawak na pagpipilian ng mga kulay at bumalik

Sa Web

 1. Pumunta sa www.wattpad.com  
 2. Pumunta sa iyong profile sa web
 3. Sa kaliwang bahagi ng side menu, Piliin ang iyong Premium theme
 4. Agad na makikita ang mga pagbabago
Nakakatulong ba ang artikulong ito?
46 sa 117 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.