Skip to Content

Pagprotekta sa iyong account

Sa Wattpad, importante ang kaligtasan ng mga account. Hinihikayat namin ang mga user na panatilihing pribado ang impormasyon ng kanilang account, at huwag itong ibahagi sa mga kaibigan o pamilya. Bilang karagdagan, ang isang empleyado ng Wattpad ay hindi magtatanong kailanman ng iyong password.

Mga Tip Upang Panatilihing Ligtas ang Iyong Account

Isang Malakas na Password

Gumawa ng password na hindi madaling magaya. Halimbawa, “password123,” ay hindi mainam na gamitin bilang isang password. Iminumungkahi namin na gumamit ng kombinasyon ng maliit at malaking titik, mga numero, at mga simbolo.

Paghaluin

Hinihikayat namin ang mga user na magpalit ng kanilang mga password kada 6 na buwan.

Panatilihing Ligtas

Siguraduhing ikaw ay nasa www.wattpad.com bago ka mag-log in sa iyong account. Ang kahit na anong link na ipadadala namin sa iyo ay manggagaling sa kaparehong address, kaya maging maingat sa kahit na anong outside link na nagsasabing ito ay magdidirekta sa Wattpad. Kabilang dito ang mga link mula sa iba; huwag buksan ang kahit na anong link mula sa mga taong hindi mo kilala.

Hindi kailanman magtatanong ang Wattpad ng mga kumpidensyal o sensitibong impormasyon tulad ng iyong Social Insurance Number, at hindi rin ito magpapadala ng mga Pribadong Mensahe sa Wattpad o kahit na anong platform upang magtanong ng ganitong klase ng impormasyon. Mangyaring pakatandaan na hindi kailanman hihilingin ng Wattpad na ibahagi ng mga user ang mga detalye ng kanilang credit card sa labas ng Wattpad website o app. Ang mga detalye sa pagbabayad ay maaari lamang hanapin kaugnay ang mga produkto o serbisyong ipinagkakaloob sa Wattpad, at kapag ang user mismo ang humiling ng access sa mga nasabing serbisyo.

Mangyaring magkaroon ng kamalayan sa mga site na nagsasabing kaugnay ng Wattpad, na nagtatanong sa mga user ng ganitong klase ng impormasyon. Ang mga site o application na ito ay walang kahit na anong koneksyon sa Wattpad Corp. Kung may pagdududa, palaging direktang makipag-ugnayan sa aming team.

Para sa iba pang impormasyon kung paano mananatiling ligtas habang ginagamit ang Wattpad, mangyaring tingnan ang Safety Portal ng Wattpad.

Kung ikaw ay may mga tanong, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa support.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
121 sa 174 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.