Skip to Content

Pagprotekta sa Iyong Personal na Impormasyon

Ang kaligtasan sa internet ay mahalaga at ang lahat ay dapat makaramdam ng kaligtasan tuwing gumagamit sila ng Wattpad. Ang privacy ay importante para sa mga nais na manatiling anonymous online, at walang Wattpadder ang dapat maging obligado na magsiwalat ng mga personal na impormasyon. Huwag mag-post ng personal na impormasyon sa iyong profile o mga akda.

Hindi kailanman magtatanong ang Wattpad ng mga kumpidensyal o sensitibong impormasyon tulad ng iyong Social Insurance Number, at hindi rin ito magpapadala ng mga Pribadong Mensahe sa Wattpad o kahit na anong platform upang magtanong ng ganitong klase ng impormasyon. Mangyaring pakatandaan na hindi kailanman hihilingin ng Wattpad na ibahagi ng mga user ang mga detalye ng kanilang credit card sa labas ng Wattpad website o app. Ang mga detalye sa pagbabayad ay maaari lamang hanapin kaugnay ang mga produkto o serbisyong ipinagkakaloob sa Wattpad, at kapag ang user mismo ang humiling ng access sa mga nasabing serbisyo.

Mangyaring magkaroon ng kamalayan sa mga site na nagsasabing kaugnay ng Wattpad, na nagtatanong sa mga user ng ganitong klase ng impormasyon. Ang mga site o application na ito ay walang kahit na anong koneksyon sa Wattpad Corp. Kung may pagdududa, palaging direktang makipag-ugnayan sa aming team.

Ang iba pang mga tip ay:

  1. Maaari mong gamitin ang mute function sa kahit na sinong Wattpadder na humihiling ng personal na impormasyon upang maiwasan ang pakikipag-ugnay nila sa iyo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang aming gabay kung Paano Mag-mute ng User.
  2. Huwag ibigay ang iyong account password. Kung pakiramdam mo na ang iyong account ay napahamak, mangyaring tingnan ang aming gabay kung Paano Mag-Report ng Hacked Account at magpadala ng ticket dito. Mangyaring ipaliwanag ang isyu nang may kumpletong impormasyon. Isa sa aming mga support staff ang titingin sa ticket at direktang aalalayan ka.
  3. Kung mayroong maglalabas ng iyong personal na impormasyong nang hindi mo pinahihintulutan, makipag-ugnayan sa kanila upang matanggal ito. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, i-report ang user para sa ‘Pagbabahagi/Paglalabas ng Personal ng Impormasyon’ at ibigay sa amin ang direktang link kung saang parte ng kuwento lumalabas ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa aming email.

Kabilang sa mga halimbawa ng Personal na Impormasyon ang: numero ng telepono tirahan/lokasyon, imahe at iba pang mga personal na pagkakakilanlan.

Manyaring pakatandaan, dahil sa likas na pagiging kathang-isip ng mga kuwento at ang pagkakaroon ng mga tsansang makagamit ng totoong pangalan nang hindi sinasadya, hindi namin maaaring tanggalin ang isang akda dahil sa pagkakaroon ng kapareho o kawangis na pangalan ng totoong tao. Bilang karagdagan, ang mga kuwento ay madalas na humahango ng inspirasyon mula sa totoong buhay, at minsan ay nagkakaroon ng mga sitwasyon na nangyari sa totoong buhay. Sa kasamaang palad, hindi namin matatanggal ang isang kuwento dahil sa pagkakaroon ng mga senaryo na kawangis ng mga totoong pangyayari.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pagbabahagi ng personal na impormasyon, mangyaring tingnan ang aming Safety Portal

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
25 sa 31 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.