Skip to Content

Pag-file ng isang counter-abiso sa DMCA

Nakatanggap ako ng DMCA take-down notification

Iginagalang ng Wattpad ang intellectual property rights at ang aming Tuntunin ng Serbisyo at Mga Alituntunin sa Nilalaman ay ipinagbabawal ang pag-upload ng mga nilalaman na lumalabag sa mga karapatang ito. Bilang service provider, sumusunod din kami sa lahat ng naaangkop na mga probisyon ng Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Ang aming patakaran ay sumagot sa mga balidong abiso ng mga diumano’y paglabag sa copyright na aming natatanggap sa pamamagitan ng mabilis na pagbura o pag-disable ng access sa diumano’y lumalabag na materyal, kung kinakailangan, batay sa aming Repeat Infringer Policy.

Kung nakatanggap ka ng DMCA Take-down Notification email, isa o higit pa sa iyong mga akda ay natanggal bilang pagtugon sa isang abiso ng diumano’y paglabag sa copyright. Ibig sabihin nito, tinanggal ang content sa Wattpad bilang hiling ng nagsasabing may-ari ng nilabag na copyright ng tinanggal na content.

Kung naniniwala ka na mali ang pagkakatanggal ng content, mayroon kang opsyon na maghain ng counter-notice sa pamamagitan ng pag-email sa amin ng mga impormasyon na nakalista sa ibaba. Kapag nakatanggap kami ng balidong counter-notice mula sa iyo, maipadadala ang kopya nito sa taong naghain ng orihinal na take-down request. Kung hindi kami makatanggap ng notice sa loob ng 14 na business days na nagsasabing ang nagsumite ng orihinal na take-down request ay naghain ng aksyon sa pamamagitan ng paghingi ng utos mula sa korte para pagbawalan ang kahit ano pang diumano’y lumalabag na aktibidad, maaari naming ibalik ang content na natanggal.


MAHALAGA: Maaaring may mga legal at pinansyal na kahihinatnan ang pagpasa ng hindi totoong mga pag-angkin. Bago magpasa ng counter-notice, siguraduhin na ikaw ang may hawak ng aktwal na karapatan sa tinanggal na content o lubos ang iyong paniniwala na mali ang pagkakatanggal sa materyal.

Paano maghain ng counter-notice

1. Ipadala ang iyong counter-notice sa copyright@wattpad.com

2. Isama ang LAHAT ng mga sumusunod:

  • Email subject: DMCA Counter-Notice
  • Ang claim number na nakalagay sa itaas ng notification email
  • Ang iyong buong pangalan, address, at telephone number.
  • Ang (mga) URL ng content na natanggal. Maaari itong makopya at ma-paste nang direkta mula sa notification email.
  • Ang isang legal na pahayag sa ilalim ng penalty of perjury na lubos kang naniniwala na ang materyal na tinanggal o na-disable ay resulta ng pagkakamali o misidentification ng materyal na tatanggalin o na-disable.
  • Legal na pahayag kung saan nagbibigay ng pahintulot sa jurisdiction ng Federal District Court para sa iyong judicial district, at tinatanggap mo ang service of process mula sa taong nagbigay ng notification.
  • Ang iyong pisikal o electronic na lagda.

Mangyaring siguraduhin na ang iyong mga pahayag ay nakasulat sa first person at may bisa sa bansa kung saan ka nakatira.
Narito ang ilang halimbawa ng mga angkop na pahayag:

I swear under penalty of perjury that I have good-faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed.

I consent to the jurisdiction of the ___your federal district court name here (Example: Federal Court of Canada)___ that I will accept service of process from the person who provided the notification.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
7 sa 14 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.