Skip to Content

Pribado / Direktang mga Mensahe

Ang direktang pagmemensahe ay isang paraan para sa Wattpad na makipag-ugnayan sa iyo nang direkta. Ang mga account na may kinalaman lamang sa Wattpad ang maaaring makipag-ugnayan sa iyo para ipagbigay-alam sa iyo ang mga paparating na pagbabago sa iyong account, potensyal na research na maaari kang maging bahagi, o mga oportunidad sa programa.

Bakit inalis ang feature ng Direktang Pagmemensahe?

Bago ang lahat, ang Wattpad ay isang platform para makapagbasa at makapagsulat ng mga orihinal na kuwento, at binago namin ang paraan kung paano nagbabasa at nagsusulat ng fiction ang mundo. Ang pagbibigay ng platform para linangin ang mga komunidad ng pagsusulat at pagbabasa ay palagi naming naging prayoridad.

Bagama’t ang dynamic at bukas na pagkokomento ay palaging tinatanggap ng aming mga user, ang direktang pagmemensahe ay nauugnay lamang sa isang maliit na porsyento ng aming global user base.

Ang mga user ay maaari pa ring makipag-usap sa pamamagitan ng pagkokomento sa mga kuwento at mga profile. Ang mga manunulat ay maaari pa ring makipag-ugnayan sa kanilang mga follower para magbahagi ng mga balita at update sa kanilang writer profile.

Ano ang mangyayari sa mga lumang mensahe?

Ang lahat ng mga direktang mensahe ay buburahin sa oras na tanggalin ang feature ng Direktang Pagmemensahe sa Mayo 6, 2024.

Maaari ko bang i-save ang aking mga direktang mensahe?

Walang download feature para sa mga umiiral na mensahe at hindi namin makukuha ang data na ito para sa iyo.

Maaari mong tingnan at i-access ang iyong mga Direktang Mensahe hanggang Mayo 6, 2024. Pagkatapos niyon, ang lahat ng mga mensahe ay buburahin at ang feature ay hindi na magiging available.

Paano pa ako maaaring makipag-ugnayan sa mga mambabasa at manunulat sa Wattpad?

Ang mga Wattpad user ay maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng feature na pampublikong pagkokomento sa mga kuwento at sa Conversations section ng mga profile page.

Ginamit ng Wattpad ang mga Direktang Mensahe para makipag-ugnayan sa mga manunulat. Paano na kayo magpapadala ng direktang impormasyon sa mga user?

Ang Wattpad ay mayroon pa ring abilidad na magpadala ng mga direktang mensahe sa mga user. Sa hinaharap, ang mga direktang mensahe na iyong matatanggap ay magmumula lamang sa Wattpad HQ. Walang ibang maaaring magpadala sa iyo ng direktang mensahe.

Hindi ka maaaring makasagot sa mga direktang mensahe mula sa Wattpad HQ. Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin para sa amin, maaari kang magsumite ng ticket sa pamamagitan ng pag-click ng ‘Ayusin ang problema / Makipag-ugnayan sa amin’

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
342 sa 686 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.