Skip to Content

Pag-report ng Copyright

Sa Wattpad, pinahahalagahan namin ang dedikasyon at oras na inilalaan sa creation process, kaya naman ang pagtulong sa mga manunulat na maprotektahan ang kanilang mga karapatan ay ang aming pangunahing prayoridad.

Mahigpit na ipinagbabawal ang walang pahintulot na pag-post ng akda ng iba na may copyright, gaya ng nabanggit sa aming Tuntunin ng Serbisyo at Mga Alituntunin sa Nilalaman. Bilang service provider, sumusunod din kami sa lahat ng naaangkop na mga probisyon ng Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

Ang aming patakaran ay sumagot sa mga balidong abiso ng mga hinihalang paglabag sa copyright na aming natatanggap sa pamamagitan ng mabilis na pagbura o pag-disable ng access sa diumano’y lumabag na materyal.

 

Repeat infringers - Bilang karagdagan sa patakaran sa itaas, maaari naming, kung angkop at sa aming paghuhusga, tanggalin ang mga account ng mga user na paulit-ulit na lumalabag o napatawan ng paglabag ng intellectual property rights ng iba. Kung maraming paglabag sa copyright ang isang account, o may matuklasan pang karagdagang paglabag sa ibang araw, isasara ang account. Pakitandaan na ang mga pagkilos ng user ay naka-link sa may-ari ng account, hindi sa (mga) account mismo.

Ang pinoprotektahan lamang ng copyright ay ang pisikal na representasyon ng isang ideya, at hindi ang mismong ideya. Sa kasamaang palad, ang mga parehong plot o tema ng kuwento ay maaaring hindi nangangahulugan na ito ay paglabag ng copyright. Kung hindi ka sigurado kung ang isang akda ay lumabag ng iyong copyright, hinihikayat ka namin na humingi ng propesyonal/legal na payo bago magsumite ng abiso. 

Itinataguyod nito ang katibayan ng paglikha na kinakailangan para sa kahit anumang isyu sa copyright na maaaring lumutang. Kung mayroong pagtatalo tungkol sa orihinal na pinanggalingan ng akda, ang registered date ng digital na akda sa Wattpad ay nakapagbibigay suporta sa iyong pag-angkin.

 

Kapag nagre-report, ano ang kinokonsidera bilang ‘nalathalang’ akda?

Tumatanggap lamang kami ng mga report mula sa mga indibidwal maliban sa may-ari ng copyright kung ang lumalabag na nilalaman ay isang opisyal na nalathalang akda (gumagana sa ISBN o ASIN: tradisyonal na nailathala, tulad ng Percy Jackson & ang Olympians series ni Rick Riordan, o self-published na mga akda sa Amazon). Ito ay dahil mas malaki ang posibilidad na walang pahintulot ang mga user na i-post ang nilalaman sa Wattpad para maalis namin ito nang may mabuting loob.

Tinitiyak DMCA takedown notice form na ang orihinal na may-ari ay ang nagsusumite ng report, upang makagawa kami ng aksyon nang walang pag-aalala. Kung ang indibidwal na nagsumite ng DMCA report ay hindi ang may-ari, at ang nai-report na user ay nagsumite ng counter-notice, ang indibidwal na nag-report ng nilalaman ay legal na mananagot para sa kanilang report.

Magkakaroon ng ISBN o ASIN ang mga nailathalang akda, gaya ng Percy Jackson & Olympians series ni Rick Riordan. Isang halimbawa ng itsura nito ay:

ISBN.png

​May ilang mga eksepsyon din sa mga tradisyunal na "nailathalang" mga akda na may mga ISBN/ASIN na kasalukuyang inaalis ng Wattpad. Kabilang dito ang mga pelikula, palabas sa telebisyon, at mga script ng video game. Kasama rin dito ang WEBTOON Originals at Wattpad Originals. Kung hindi ka sigurado kung nailathala o hindi ang kuwentong nais mong i-report, i-report pa rin ito sa amin at mag-iimbestiga at tutugon kami nang naaayon. Maaari mong malaman kung paano sa aming artikulo: Pag-report ng 'hindi na-publish' na nilalaman sa Wattpad

 

Mayroong ilang mga pagkakataon kung saan maaaring kailangan mong magsumite ng report para sa paglabag sa copyright. Pakitingnan ang mga sumusunod na opsyon para malaman kung alin ang pinakamainam sa iyong sitwasyon:

 

Pag-report ng nilalamang pagmamay-ari mo na nakopya sa Wattpad:

Paki-report ang mga paglabag sa copyright ng iyong akdang matatagpuan sa o sa pamamagitan ng Wattpad sa tulong ng ganap na pagkumpleto ng isang DMCA takedown notice. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano ito gawin at kung anong impormasyon ang dapat mong isama, pakitingnan ang aming artikulo: Paano mag-file ng DMCA takedown notice

Pagre-report ng 'naka-publish' na nilalaman kung hindi ikaw ang may-ari:

Halimbawa: Kailangan mong mag-report ng isang nailathalang libro (na may ISBN o ASIN) tulad ng "The Notebook" ni Nicholas Sparks o isang script ng pelikula tulad ng "Spider-man: No Way Home" na na-upload sa Wattpad.

Pag-report sa orihinal na may-ari ng copyright sa Wattpad:

Halimbawa: May nakita kang kumukopya sa kuwento ng paborito mong manunulat sa Wattpad at nag-upload nito sa sarili nilang Wattpad account.

Pag-report ng mga paglabag sa copyright na nasa labas ng Wattpad:

Halimbawa: Ang iyong kuwento sa Wattpad ay kinuha ng isang tao at na-upload sa isang website na hindi Wattpad.

Pag-report ng 'hindi na-publish' na nilalaman sa Wattpad:

Halimbawa: Nakakita ka ng isang taong kumukopya ng isang kuwento mula sa isa pang 'hindi nalathalang' platform (AO3, Tumblr, atbp.) patungo sa Wattpad.

Kung ang nilalaman na iyong inire-report ay hindi isang nailathalang akda, mangyaring hilingin sa orihinal na may-ari ng copyright na magsumite ng isang DMCA takedown notice. Tanging ang may-ari ng akda o mga legal na awtorisadong kinatawan (hindi lang mga indibidwal na binigyan ng pahintulot ng may-ari) ang maaaring magsumite ng DMCA takedown notice dahil maaaring may mga legal na epekto rito.

Kung hindi ka sigurado kung nailathala o hindi ang akdang inire-report mo, ngunit pinaghihinalaan mo na ito ay isang paglabag at gusto mong i-report ito sa amin, mangyaring tingnan ang aming artikulo: Pag-report ng 'hindi na-publish' na nilalaman sa Wattpad

Pag-report ng Wattpad Original o WEBTOON Original

Kahit na ang mga ito ay hindi tradisyonal na "nakalathalang" mga akda, ang Wattpad Originals at WEBTOON Originals ay eksklusibo sa Naver, at samakatuwid, ang anumang mga paglabag na makikita sa Wattpad ay maaaring direktang i-report sa amin. Para sa impormasyon kung paano, mangyaring tingnan ang aming artikulo: Pagre-report ng 'naka-publish' na nilalaman kung hindi ikaw ang may-ari

 

Ano ang pamimirata?

Hindi namin pinapayagan ang paglabag sa copyright sa Wattpad, kabilang ang pag-promote at/o pagpapadali ng piracy. Kabilang dito ang pandarambong sa anumang anyo, mula sa paghiling ng mga libreng link sa pag-download hanggang sa pagbabahagi ng buong PDF at maging sa pag-upload ng mga nag-e-exist nang gawa ng mga may-akda.

Hinihiling namin sa lahat na maging magalang at tulungan ang Wattpad na maging isang palakaibigan at ligtas na kapaligiran upang i-enjoy. Mangyaring maabisuhan na inilalaan namin ang karapatang magtanggal ng mga mensahe at suspindihin ang anumang mga account na lumabag sa aming mga patakaran sa copyright nang walang paunang abiso.

Para mag-report ng piracy sa Wattpad, pakitingnan ang artikulo sa itaas na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan. Halimbawa: kung gusto mong mag-report ng piracy sa Wattpad, tulad ng isang taong nagbabahagi ng ilegal na link sa pag-download sa mga PDF ng mga libro, tingnan ang aming artikulo: Pagre-report ng 'naka-publish' na nilalaman kung hindi ikaw ang may-ari. Kung may nagbabahagi ng iyong nilalaman sa ibang website na hindi Wattpad, tingnan ang aming artikulo: Pag-report ng mga paglabag sa copyright na nasa labas ng Wattpad

Maaari ko bang i-report ang aking fanfiction kung ito ay kinopya sa Wattpad?

Kung ang iyong fanfiction ay sarili mong orihinal na gawa, bukod sa mga kasalukuyang karakter, maaari kang magsumite ng abiso sa pagtanggal ng DMCA dahil ang orihinal na nilalaman ay protektado ng batas ng copyright. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano magsumite ng abiso sa pagtanggal ng DMCA at kung anong impormasyon ang dapat mong isama, pakitingnan ang aming artikulo: Paano mag-file ng DMCA takedown notice

Paano ako magre-report ng isang video sa loob ng isang kuwento sa Wattpad para sa copyright?

Ang mga potensyal na lumalabag na video sa iyong kuwento ay nasa platform ng YouTube at naka-embed lamang sa iyong kuwento. Ito ay responsibilidad ng YouTube at dapat ay i-report sa pamamagitan nito. Kung ito ay tinanggal sa YouTube, hindi na ito gagana sa Wattpad. Ang Mga Alituntunin sa Nilalaman ng Wattpad ay nalalapat pa rin at tatanggalin namin ang mga video sa iyong kuwento na lumalabag sa mga polisiya ng Wattpad, ngunit hindi namin ito matatanggal sa Youtube.

Filing a DMCA counter-notice:

Kung nakatanggap ka ng abiso sa pagtanggal ng DMCA sa pamamagitan ng isang personal na mensahe mula sa Wattpad, ang isa o higit pa sa iyong mga gawa ay inalis bilang tugon sa isang paunawa ng pinaghihinalaang paglabag sa copyright. Nangangahulugan ito na ang iyong nilalaman ay tinanggal mula sa Wattpad sa kahilingan ng isang taong nagsasabing nagmamay-ari ng copyright sa nilalaman. Kung ikaw ang may hawak ng copyright o may patunay ng pahintulot mula sa may hawak ng copyright, may opsyon kang maghain ng counter-notice. Upang matuto nang higit pa mangyaring tingnan ang aming artikulo: Pag-file ng isang counter-abiso sa DMCA

 

Palagi naming inirerekomenda ang pag-save ng kahit na anong orihinal na akdang iyong ginawa sa labas ng Wattpad platform. Sa pagkakataong naisara ang account dahil sa paglabag sa kahit na ano sa aming polisiya, hindi namin ibabalik o ililipat ang story content, na maaaring magsama sa iyong mga orihinal na akda na kasama sa paglabag.

Inirerekomenda rin namin na tingnan ang aming Support Bot kapag naghahanap ng mabilis na sagot! Maaari mong mahanap ang aming bot sa pamamagitan ng pag-click ng icon sa ibabang kanang bahagi ng Help Center (https://support.wattpad.com/hc/en-us), o sa pagtungo sa iyong Settings > Help Center sa app.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
58 sa 66 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.