Skip to Content

Pag-intindi sa Writer Analytics

Ang Writer Analytics ay isang feature para maipakita sa iyo ang mga statiska ng iyong mga kuwento. Nahahati ito sa tatlong tab: Overview, Engagement, Demographics.

Mangyaring pakatandaan na umaabot ng 24 oras para mag-refresh ang mga statistika at ang lahat ng analytics na ito ay kumakatawan lamang ng huling 30 araw ng akitibidad sa iyong kuwento. Maaaring mapansin mo ang ilang pagbabago sa bawat buwan, ito ang dahilan!

Writer Analytics Graphs

Overview Graphs

 • unique readers*
 • votes
 • comments

*Ang unique reader ay isang user na binabasa ang iyong kuwento, kahit ilan pang parte ang kanilang nabasa, at naka-log in habang nagbabasa. Ang bilang na ito ay maaaring iba sa dami ng mga basa sa bawat parte.


Engagement Graphs

 • completed reads by part*
 • votes by part
 • comments by part

 *Ang completed read ay nangangahulugan na ang user ay binasa ang bahagi ng iyong kuwento mula umpisa hanggang dulo at hindi tumigil sa gitna. 


Demographic Graphs

 • age
 • gender
 • country 

Paano ko mahahanap ang writer analytics?

Sa Desktop Web

Para makapunta sa Writer Analytics: 

 1. I-click ang Sumulat sa itaas na navigation bar
 2. I-click ang Ang Aking Mga Kuwento
 3. I-click ang Mga Statistika na button sa ilalim ng Ipagpatuloy ang pagsusulat na opsyon ng iyong kuwento

Sa iOS o Android

Ang feature na ito ay kasalukuyang hindi available sa mga app.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
114 sa 158 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.