Skip to Content

Mga Error Messages sa Wattpad

Maaaring mapapansin mo minsan na dahil sa hindi magandang koneksyon o problema sa aming mga server, may nakikita kang ilang error messages habang ginagamit ang Wattpad. Matutulungan ka ng gabay na ito na mas maintindihan ang mga error messages na ito at para mabigyan ng mga dapat gawin na hakbang para maayos ang mga ito.

 

Error Code

Ang Ibig Sabihin

Ang Dapat Gawin

10

Ang error na ito ay madalas nangyayari tuwing hindi nagagawa ng app na mag-download ng story data gaya ng pamagat, may-akda, deskripsyon, atpb. pagkatapos subukan nang ilang beses. Ang maaaring dahilan ng mga error na ito ay ang hindi magandang network connection.

Tingnan ang Troubleshooting

400 - Bad Request

Hindi naintindihan ng server ang request. Maaring may kinalaman ito sa outage.

Sumubok ulit mamaya. 

403 - Forbidden

Ito marahil ay dahil nakararanas ng server stability problems ang Wattpad.

Sumubok ulit mamaya.

404 - File Not Found

Ito ay kadalasang nangyayari tuwing ang kuwento o ang user na iyong hinahanap ay hindi na nag-e-exist o nabura na.

Kung hindi ka sigurado sa error na ito, mangyaring magsumite ng ticket sa Support.

500 - Internal Server Error

Ito marahil ay dahil nakararanas ng server stability problems ang Wattpad.

Sumubok ulit mamaya. 

501 - Not Implemented

Nangyayari ang error na ito tuwing hindi nakikilala ng aming server ang iyong request.

Tingnan ang Troubleshooting

502 - Bad Gateway

Nangyayari ang error na ito tuwing may outage.

Sumubok ulit mamaya. 

503 - Service Unavailable

Nangyayari ang error na ito tuwing may outage.

Sumubok ulit mamaya. 

504 - Gateway Timeout

Nangyayari ito tuwing masyadong matagal ang pagkumpleto ng system sa isang aksyon. Maaaring may kinalaman sa outage o dahil sa hindi magandang koneksyon.

Sumubok ulit mamaya at sabihan ang Support.

603

Nangyayari ang error na ito tuwing hindi maabot o pansamantalang down ang mga Wattpad server. Kadalasan, ang mga isyu na ito ay dahil sa hindi magandang network connection.

Tingnan ang Troubleshooting

622

Nangyayari ang error na ito tuwing hindi maabot o pansamantalang down ang mga Wattpad server. Kadalasan, ang mga isyu na ito ay dahil sa hindi magandang network connection.

Tingnan ang Troubleshooting

995 - Network Timeout

Nangyayari ang error na ito tuwing hindi maabot ang mga Wattpad servers. Ito ay marahil sa hindi magandang network connection.

Sumubok ulit mamaya.

1000

Nangyayari ang error na ito tuwing mayroong outage o partial outage na nakaaapekto sa bahagi ng platform.

Sumubok ulit mamaya at sabihan ang Support.

 

Kung may nakita kang mga error na hindi kabilang sa listahan sa itaas, mangyaring magsumite ng ticket sa Support at ipaalam ito sa amin.

Siguraduhin na sumulat sa amin gamit ang email na naka-link sa iyong account.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
78 sa 216 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.