Skip to Content

Mga Update sa aming Tuntunin ng Serbisyo at Patakaran sa Privacy

Sineseryoso namin ang iyong data. Kapag ginagamit mo ang Wattpad, ipinagkakatiwala mo sa amin ang iyong data. Responsibilidad namin na gawing malinaw kung ano ang aming kinokolekta at kung paano namin ginagamit ang mga ito upang mapabuti pa namin ang aming serbisyo para sa iyo. Bilang parte ng commitment sa transparency, aming inupdate ang aming Tuntunin ng Serbisyo at Patakaran sa Privacy.

 

Kailan mailalapat ang mga pagbabagong ito?

Ang mga update na ito ay mangyayari sa ika-25 ng Mayo, 2018. Kung patuloy mo pa ring gagamitin ang Wattpad sa ika-25 ng Mayo o pagkatapos nito, ikaw ay sumasang-ayon sa aming bagong Tuntunin ng Serbisyo at Patakaran sa Privacy.

 

Bakit ninyo ginagawa ang mga pagbabagong ito?

Ang mga update ay parte ng aming trabaho upang makasunod sa bagong mga batas ukol sa proteksyon ng data mula sa Europa na maisasakatuparan ngayong buwan. Ginagamit din namin ang pagkakataong ito upang mabago ang aming kasalukuyang Tuntunin ng Serbisyo upang maipakita ang mga pagbabago sa Wattpad. Ang aming layunin ay maipaliwanag ang mga serbisyong aming inihahandog sa wikang mas direkta, gumagamit ng kaunting jargon, at mas madaling basahin at intindihin.

 

Ano ang magbabago?

Kailangan mong maglaan ng oras upang basahin ang Tuntunin ng Serbisyo at Patakaran sa Privacy nang buo, ngunit narito ang ilang mga halimbawa ng mga impormasyong iyong makikita:

  • Ano ang aming kinokolekta at ginagamit: Hindi namin hinihiling na mangolekta ng mas marami pang data o gamitin ang iyong personal na data sa ibang paraan—sa halip, mas nililinaw namin kung paano at bakit namin ginagamit ang iyong personal na data.
  • Ano ang aming ibinabahagi: Isang bagay ang hindi nagbago. Hindi ibinibenta ng Wattpad ang iyong personal na data at, maliban sa ilang pagkakataon (hal. legal na pangangailangan), hindi namin ito ibabahagi sa iba maliban na lamang kung diretso ninyong ibibigay sa amin ang inyong permiso.
  • Paano namin pinoprotektahan ang iyong data: Mas ipinaliliwanag namin kung paano namin pinananatiling ligtas ang iyong personal na data.
  • Sino ang nagmamay-ari ng iyong content: Ang iyong content ay iyo. Ipinaliliwanag namin ang iyong mga karapatan at responsibilidad pagdating sa paglalathala ng content sa Wattpad.
  • Copyright: Nagbibigay kami ng iba pang impormasyon kung paano namin hinaharap ang mga isyu sa copyright sa loob at labas ng Wattpad.
  • Mga limitasyon sa paggamit ng aming mga serbisyo: Ang Wattpad ay mananatiling para sa mga taong 13 taong gulang pataas. Ibinalangkas din namin ang papel na iyong ginagampanan sa paggawa ng isang ligtas, masaya, at katiwa-tiwalang kapaligiran sa Wattpad.

 

Paano kung hindi ako sang-ayon sa mga pagbabagong ito?

Nasa iyong ang huling salita kung sumasang-ayon ka sa mga pagbabagong ito, kasama na rito ang aming pagproseso sa iyong personal na data. Kung hindi ka sumasang-ayon sa aming bagong Tuntunin ng Serbisyo o Patakaran sa Privacy, maaari mong isara ang iyong Wattpad account. Kung ikaw ay may mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.

 

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
1753 sa 1938 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.