Skip to Content

Paano mag-apela sa isang naka-flag na imahe

Ang lahat ng media na nai-upload sa Wattpad ay dapat na sumusunod sa aming Mga Alituntunin sa Nilalaman upang masigurong ang ating komunidad ay ligtas at positibo. Para masigurong ligtas ang aming platform, ang aming image moderation process ay gumagamit ng kombinasyon ng kakayanan ng teknolohiya at ng mga tao, at dahil sa sakop ng aming platform, nangangahulugan lamang na kailangan naming dumepende sa teknolohiya upang maisakatuparan ito.

Ipinaaalam namin sa iyo kung ang iyong imahe ay na-flag gamit ang dilaw na tatsulok na indicator sa iyong kuwento at isang pribadong mensahe mula sa Wattpad ang ipadadala sa iyong inbox. Kung naniniwala kang walang nilalabag ang iyong imahe sa aming Mga Alituntunin sa Nilalaman, mangyaring i-apela ang pag-flag upang matuto ang aming mga machine at mas mapagsilbihan namin kayo nang maayos, ang aming komunidad! Sa oras na magpasa ka ng apela, ang iyong imahe ay sasailalim sa isang review mula sa isang sanay na human moderator.

Paano mag-apela ng na-flag na imahe?

  1. I-click ang link na ipadadala sa iyo sa pamamagitan ng pribadong mensahe sa oras na ma-flag ang iyong imahe.
  2. Magbigay ng maraming detalye hangga’t maaari sa form, kabilang kung bakit sa iyong palagay ay mali ang pagkaka-flag ng iyong imahe.
  3. I-click ang Submit. May matatanggap kang kumpimrasyon sa iyong mga pribadong mensahe na naisumite na ang iyong apela.

Tandaan: Maaari ka lamang mag-apela nang isang beses sa bawat imahe, at maaari ka lamang mag-apela ng isang imahe nang paisa-isa.

Ano ang mangyayari pagkatapos kong mag-apela ng imahe?

Ang iyong apela ay maipadadala sa isang sanay na human moderator para i-review ito. Sa oras na ma-review ng moderator ang iyong apela, magdedesisyon sila kung ang iyong imahe ay ligtas o hindi ligtas. Ito ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa iyong imahe na inilarawan sa ibaba:

  • Ligtas ang iyong imahe. Makatatanggap ka ng pribadong mensahe na nagsasabing mali ang pag-flag sa iyong imahe at aalisin namin ang indicator sa imahe. Muli nang makikita ng mga mambabasa ang imahe.
  • Hindi ligtas ang iyong imahe. Makatatanggap ka ng pribadong mensahe na nagsasabing hindi sumusunod ang iyong imahe sa aming Mga Alituntunin sa Nilalaman at mananatiling naka-flag ang iyong imahe at nakatago mula sa mga mambabasa.

Sa parehong pagkakataon, sa oras na dumaan ang iyong apela sa review, makatatanggap ka ng pribadong mensahe mula sa amin na naglalaman ng resulta nito. Mangyaring pakatandaan na sa oras na alisin mo ang iyong imahe bago pa matapos ang proseso ng apela, makakansela ang iyong apela.

Salamat sa iyong pagtulong sa amin upang mapanatiling ligtas ang Wattpad.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
34 sa 55 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.