Skip to Content

Pag-earn ng Coins

Para makapag-earn ng Coins, bisitahin ang Earn tab sa Coin shop, mangyaring pakatandaan na ang pag-earn ng coins ay isang feature na available lamang sa mga iOS at Android na device.

Nagiging updated ang iyong balanse sa iyong wallet sa bawat pag-earn mo ng Coins, at maaari mong gamitin ang Coins para mag-unlock ng Paid Stories kung saan mo man ginagamit ang Wattpad. Maaari kang mag-earn ng hanggang 2 Coins kada araw.

Sa kasalukuyan, ito ang mga bansa na mayroong feature na ito:

United States

Canada

Australia

New Zealand

South Africa

Singapore

United Arab Emirates

Saudi Arabia

Israel

Hong Kong

Japan

Qatar

Great Britain

Ireland

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

South Korea

Nag-launch kami sa maliit na grupo ng mga bansa para maintindihan kung paano makipag-uugnay ang komunidad sa bagong feature na ito, na makatutulong sa amin para matukoy ang pinakamainam na paraan para buoin ang feature na ito sa mas malawak na komunidad ng Wattpad.

May iba pang katanungan tungkol sa feature na ito? Pumunta sa aming FAQ para sa iba pang mga detalye.

Kung nakararanas ka ng problema sa pag-earn ng coins, mangyaring ipaalam ito sa amin sa pamamagitan ng pag-click sa ‘Fix a problem / Contact us’ sa ibaba ng page na ito para magsumite ng ticket.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
111 sa 151 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.