Skip to Content

Premium+

Sa Premium+, maaari mong ma-unlock ang mga napiling Paid Stories mula sa lumalaking koleksyon ng 600+ na mga kuwento sa bawat genre na sa Wattpad lang mahahanap. Maaari kang mag-unlock ng 2 Paid Stories/buwan sa monthly plan, 12 Paid Stories sa 6-month plan, at 24 Paid Stories/taon sa annual plan. Ang Paid stories ay kasalukuyang available sa English, Filipino, French, Spanish, German, at Indonesian.

Bukod dito, magagamit mo ang lahat ng features ng isang Premium Subscription gaya ng walang abalang ad-free na karanasan, unlimited na pagbabasa offline, bonus Coins sa bawat pagbili ng Coin pack, eksklusibong Reaction stickers, at theme colors para i-customize ang Wattpad sa paraan na gusto mo.

Pag-upgrade o pagbago ng iyong subskripsyon

Kung ikaw ay isa nang Premium subscriber at nais mag-upgrade sa Premium+ o palitan ang iyong kasalukuyang subskripsyon, pakatandaan na ang mga upgrade ay kasalukuyang hindi available sa mga pagkakataong ito:

  • Mula sa discounted/special offer plan patungo sa Premium+
  • Kung galing sa taunang Premium na subskripsyon patungo sa taunang Premium+ na subskripsyon.
  • Kung galing sa buwanang Premium + na subskripsyon patungo sa taunang Premium na subskripsyon.

Kung hindi ito ang iyong kaso, piliin ang iyong device para sa iba pang impormasyon.

Sa iOS

Kung ikaw ay isa nang Premium user at nais na mag-upgrade sa Premium+ subscription, sundin lamang ang mga sumusunod na mga hakbang:

  1. I-tap ang “New offer” button sa taas ng iyong Home screen sa Wattpad app.
  2. Pumili mula sa mga available na plan para sa iyong upgrade.
  3. Hihilingin sa iyo na kumpirmahin ang iyong transaksyon, pagkatapos, maaari ka nang bumalik sa Wattpad bilang isang Premium+ subscriber. Maaari kang makatanggap ng refund para sa hindi nagamit na oras sa iyong Premium subscription* 

*Ang kwalipikasyon para sa refund ay maaaring magkakaiba sa bawat bansa at rehiyon. Tingnan ang Apple Media Services Terms and Conditions para sa mga detalye.

Sa Android

Para mag-upgrade sa Premium+ subscription sa iyong Android device

  1. I-tap ang “New offer” button sa taas ng iyong Home screen sa Wattpad app.
  2. Pumili mula sa mga available na plan para sa iyong upgrade.
  3. Hihilingin sa iyo na kumpirmahin ang iyong transaksyon at pagkatapos ay bumalik sa Wattpad bilang isang Premium + subscriber. Ma-a-upgrade kaagad ang iyong subscription, at ang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng bago at lumang mga subscription ay sisingilin sa iyong ginustong pamamaraan ng pagbabayad kapag nag-update ang subscription. Ang siklo ng pagsingil ay mananatiling pareho.

Para sa iba pang impormasyon, tingnan ang aming FAQ: 

Frequently Asked Questions

Anong mangyayari kung hindi ko magamit ang aking quota ng Paid Stories sa loob ng aking subscription period?

Ang mga unlock ay napapaso sa dulo ng iyong subscription period at nagre-reset naman sa araw ng pag-renew ng iyong subscription. Halimbawa, sa monthly plan, kung isa lang ang iyong na-unlock sa 2 Paid Stories para sa buwan na iyon, ang iyong quota ay babalik sa 2 Paid Stories sa susunod na buwan, at hindi 3 Paid Stories. Para masulit ang iyong subscription, aming inirerekomenda ang paggamit ng lahat ng iyong unlocks. Pagkatapos ma-unlock, ang iyong mga napiling Paid Stories ay magiging available sa iyong Library para mabasa sa sariling oras.

Maaari ko bang palitan ang aking kasalukuyang Premium+ subscription para maging Premium (downgrade)?

Para lumipat sa Premium subscription sa iyong iOS device, bisitahin ang iyong iTunes account sa iyong device settings, ikansela ang iyong kasalukuyang Premium+ subscription, at pagkatapos ay pumili ng monthly o annual na subscription ng Wattpad Premium mula sa mga subscription na available sa listahan. Hihilingin na kumpirmahin ang iyong transaksyon bago bumalik sa Wattpad. Sa sunod na pag-renew ng iyong subscription, ang iyong babayaran ay ang mas mababang presyo na ng Wattpad Premium.

Para lumipat sa Premium subscription sa iyong Android device, buksan ang Google Play Store, mag-sign in sa iyong Google account, at i-tap ang menu. I-click ang Subscriptions, piliin ang iyong Premium+ subscription, at i-tap ang cancel. Pagkatapos makansela, maaari mo nang piliin ang Premium subscription at bumalik sa Wattpad app. Patuloy ka na magkakaroon ng access sa iyong Premium+ subscription hanggang sa iyong susunod na billing date kung saan magsisimula na ang iyong Premium subscription at pagbabayad sa mas mababang presyo nito.

Kailan ang pag-renew ng aking Paid Stories limit?

Ang iyong access sa mga unlock ng Paid Stories ay nagre-renew sa parehong araw ng pag-renew ng iyong subscription. Halimbawa, nag-subscribe ka sa Premium noong April 15, maaari mong i-access ang iyong sunod na batch ng Paid Stories sa May 15. Makikita ang iyong renewal date sa iyong App Store / iTunes account.

Paano nasusuportahan ng aking subscription ang mga manunulat?

Sa bawat pag-unlock mo ng Paid Story sa pamamagitan ng Premium+, nagbibigay kami ng bahagi ng iyong bayad sa iyong subscription sa manunulat bilang pagtupad sa aming napagkasunduan at kontrata.

Magagamit ko pa rin ba ang Coins para mag-unlock ng Paid Stories?

Oo, maaari ka pa ring mag-unlock ng Paid Stories gamit ang Coins.

Makakukuha pa rin ba ako ng bonus Coins sa aking Premium+ subscription?

Oo, ang Premium+ subscribers ay makakukuha ng hanggang 66% o higit pa na Coins tuwing bibili sila ng Coin pack sa Wattpad. 

May Coins na ako sa aking wallet. Mawawala ba ito kapag mag-subscribe ako sa Premium+?

Hindi, ang coins sa iyong wallet ay mananatiling sa iyo para gastusin sa iba pang Paid Stories na iyong pipiliin. Maaari kang mag-unlock ng Paid Stories gamit ang Coins o ang iyong Premium+ subscription.

Maaari ba akong mag-unlock ng parehong kumpleto at nagpapatuloy pa na mga kuwento?

Oo, maaari kang mag-unlock ng parehong kumpleto at nagpapatuloy pa na Paid Stories gamit ang iyong Premium+ subscription. Ang kuwento na iyong napiling i-unlock ay magiging available rin para basahin offline. Sa kaso ng mga kuwentong hindi pa natatapos na iyong na-unlock, magkakaroon ka ng access sa bawat bagong nailathala na bahagi hanggang sa makumpleto ito nang walang karagdagang bayad.

Posible ba akong mawalan ng access sa Paid Story na na-unlock ko na?

Maaari mong mabasa ang iyong na-unlock na Paid Story para basahin nang paulit-ulit hangga’t bahagi pa ito ng Paid Stories program. Ang iyong access sa kuwento ay maaaring maalis kung ito ay hindi na bahagi ng Paid Stories program sa anumang dahilan ng manunulat at/o ng Wattpad.

Hindi ko nagustuhan ang Paid Story na aking na-unlock gamit ang aking subscription. Puwede ko ba itong palitan ng ibang kuwento?

Hindi. Hindi maaari na palitan ang isang na-unlock na kuwento ng isa pa. Ang lahat ng Paid Stories ay may kasamang libreng preview na may ilang chapters para hayaan ang mga mambabasa na makapagdesisyon kung ang kuwento iyon ay para sa kanila bago nila ito i-unlock gamit ang kanilang Premium+ subscription o Coins.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
8 sa 17 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.