Skip to Content

Lumalabag na mga Adaptation


Habang sinusuportahan ng Wattpad ang pagkamalikhain at pagpapahayag ng mga manunulat sa pamamagitan ng mga kuwentong kanilang ibinabahagi, kami ay nagsisikap na protektahan at respetuhin ang mga copyright ng mga kuwentista sa loob at labas ng aming platform.

Sa Wattpad, mahigpit na ipinagbabawal sa aming mga user ang pag-po-post ng mga copyrighted na akda ng iba nang walang malinaw na legal na pahintulot ng mga ito. Kami ay nakatuon dito sa aming Polisiya sa Copyright na makikita sa aming Terms of Service. Sa pamamagitan nito, hindi pinahihintulutan ng Wattpad ang paglathala ng mga adaptation ng mga umiiral nang mga akda.

 

Repeat infringers - Bilang karagdagan sa patakaran sa itaas, maaari naming, kung angkop at sa aming paghuhusga, tanggalin ang mga account ng mga user na paulit-ulit na lumalabag o napatawan ng paglabag ng intellectual property rights ng iba. Kung maraming paglabag sa copyright ang isang account, o may matuklasan pang karagdagang paglabag sa ibang araw, isasara ang account. Pakitandaan na ang mga pagkilos ng user ay naka-link sa may-ari ng account, hindi sa (mga) account mismo.


Tandaan: Hindi namin madedetermina kung ang iyong kuwento ay isang paglabag o hindi. Maaari mong tingnan ang aming Copyright FAQ upang matuto nang higit pa tungkol sa copyright sa Wattpad. Kung kailangan mo ng higit pang impormasyon, iminumungkahi naming kumunsulta sa isang abogado. Kung hindi ka sigurado kung ang isang akda ay lumalabas sa iyong copyright, hinihimok naming maghanap ng propesyonal/legal na payo bago magsumite ng abiso.


Mga karaniwang tanong tungkol sa mga adaptation

Ano ang adaptation?

Ang isang adaptation ng kuwento ay isang akda na naka-base, o nagmula, sa isa o higit pang umiiral nang mga akdang naaayon sa Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Ibig sabihin nito, ang orihinal na manunulat/manlilikha ay maaaring mag-adapt o magbigay pahintulot kaninuman na gumawa ng adaptation ng kanilang akda. Ang mga pagsasalin, rewrite, sequel, o transkripsyon ay mga halimbawa ng mga adaptation na nangangailangan ng permiso para mailathala. Para sa iba pang impormasyon at iba pang halimbawa ng mga derivative works, mangyaring tingnan ang infographic na ito mula sa US Copyright Office.


Maaari ba akong mag-post ng kuwento ng ibang may-akda kung papalitan ko ang pangalan/kasarian ng mga pangunahing tauhan?

Hindi. Ang pagpapalit ng pangalan at/o kasarian ng mga pangunahing tauhan ay paglabag pa rin sa copyright ng orihinal na may-akda. Isipin mo na nagpakahirap kang gumawa ng isang interesanteng kuwento na may mga kumplikadong karakter, at ang isang simpleng pagpapalit ng pangalan ay nagbibigay pahintulot sa ibang tao na kopyahin ang kuwentong iyon. Sa tingin namin ay hindi nito nirerespeto ang iyong pagkamalikhain at pag-aari. Hindi kami naniniwalang nanaisin mo rin ito. Ang kahit na anong na-report na kuwento na kumokopya sa isang umiiral nang akda ay ire-review at maaaring tanggalin dahil sa paglabag sa copyright.

Tandaan: Ang pinoprotektahan lamang ng copyright ay ang pisikal na representasyon ng isang ideya, hindi ang mismong ideya. Ang mga parehong plot o mga tema ay maaaring hindi nangangahulugan na ito ay paglabag sa copyright


May pagkakaiba ba sa pagitan ng Fanfiction at Adaptation?

Sa copyright, mayroong kaibahan sa pagitan ng “fanfiction” at “adaptation”. Ang fanfiction ay ang paggamit ng mga umiiral nang mga karakter o setting (Halimbawa, Percy Jackson and Camp Half-Blood) sa isang orihinal na kuwento. Ang adaptation, sa kabilang banda, ay ang pagkuha ng umiiral nang akda at pagpapalit ng ilang elemento. Halimbawa, pagsusulat ng kuwento tungkol kay Percy Jackson at kanyang mga kasamahan na nagbabasa ng “The Lightning Thief”, at ang paglalagay ng content mula sa nobela ay magiging isang adaptation at paglabag sa copyright.


Maaari ba akong maglathala ng adaptation ng ibang kuwento kung lantaran kong ilalagay na ‘hindi ko pagmamay-ari’ ang kuwento? (Hal. pagsasabi ng ‘all rights are reserved’ sa orihinal na may-akda)

Ang mga Wattpad user ay hindi maaaring maglathala ng kuwentong hindi nila pagmamay-ari, maliban na lamang kung mayroon silang malinaw na pahintulot mula sa orihinal na may-akda o may-ari ng copyright. Ang pagbibigay ng credit sa may-akda sa isang adaptation na wala kang pahintulot na ilathala ay isang paglabag ng copyright. Ang pagdaragdag ng mga note, tulad ng ‘all rights reserved to the original author’, ‘story does not belong to me’, o ‘non-profit’, sa deskripsyon ng kuwento o sa mismong kuwento ay hindi sapat at maaari pa ring tanggalin ang iyong adaptation. Mangyaring makipag-ugnayan sa orihinal na may-ari ng copyright ng mga kuwentong nais mong i-adapt at siguraduhing nakatanggap ka ng pahintulot bago mailathala ang adaptation.


Gusto kong i-adapt ang kuwento ng ibang may-akda. Ano ang dapat kong gawin?

Makipag-ugnayan sa may-akda! Maaari kang makakuha ng pahintulot mula sa orihinal na may-akda o may-ari ng copyright kung nais mong mag-adapt ng umiiral nang akda at ilathala ito sa Wattpad. Ngunit ang maliwanag na pahintulot ay kinakailangan bago mai-post ang adaptation. Kung walang sagot at pagsang-ayon, ang mga user ay hindi maaaring maglathala ng adaptation sa platform.


Nag-post ako ng adaptation at ang account ko ay nabura dahil sa paglabag sa copyright. Maaari bang maibalik ang aking account?

Ang pagtanggal ng mga kuwento, imahe at/o mga account dahil sa paglabag sa copyright ay hindi maibabalik maliban na lamang kung ikaw ay may ebidensyang nagpapakita na mayroon kang pahintulot mula sa may-ari ng copyright na ilathala ang kanilang orihinal na content.

Bakit nabura ang aking adaptation/kuwento kung may nakikita naman akong iba na nagpo-post ng mga adaptation at hindi natatanggal ang mga ito?

Nagsisikap ang Wattpad para tanggalin ang mga paglabag sa copyright nang mabilis at tumpak na paraan sa abot ng aming makakaya, ngunit dahil sa dami ng mga kuwento sa platform, hindi namin makikita ang lahat ng mga paglabag nang hindi ito naire-report sa amin. Kung ikaw ay nakakita ng paglabag ng copyright sa Wattpad, mangyaring huwag isipin na pinahihintulutan namin ang mga ito. Sa halip, pagkatapos kumpirmahing mayroong paglabag, mangyaring i-report ang kuwento.


May natagpuan akong lumalabag na adaptation. Ano ang dapat kong gawin?

Bilang may-ari ng copyright ng iyong orihinal na akda, mayroon kang karapatang magsumite ng DMCA takedown request sa kahit na anong website na nakita mong may paglabag sa iyong akda, kasama na ang Wattpad. Kung may nakita kang adaptation ng isang nailathalang akda sa Wattpad (halimbawa, ang Harry Potter series), maaari mong i-report ang mga iyon kahit na hindi ikaw ang orihinal na may-akda.

Upang matuto kung paano mag-report sa isang site na naniniwala kang nagnanakaw ng iyong content, mangyaring tingnan ang aming mga alituntunin at mga hakbang sa pag-report sa mga artikulo ng Wattpad tungkol sa Copyright: Pag-report ng mga Paglabag sa Copyright & Mga Alituntunin sa Nilalaman.


Palagi naming inirerekomenda ang pag-save ng kahit na anong orihinal na akdang iyong ginawa sa labas ng Wattpad platform. Sa pagkakataong naisara ang account dahil sa paglabag sa kahit na ano sa aming polisiya, hindi namin ibabalik o ililipat ang story content, na maaaring magsama sa iyong mga orihinal na akda na kasama sa paglabag.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
9 sa 12 ang nagsabing nakakatulong ito

Mga Komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.