Getting help

Please pick the option below that best describes your issue.

To help us allocate this ticket to the right person faster, please fill out the form below to the best of your ability.

Please write a quick description of your request.

Please include a detailed description of the issue or question. It really helps us if you include the name of the story and writer if you are reporting a problem with a story.

Please provide us with your Wattpad username. The username is what you see after the '@' symbol on your profile.

If you are experiencing a problem please pick the device that you were using when it happened.

Kung ikaw naman ay nasa iOS, makikita mo ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pagpunta sa Profile > Settings. Kung ikaw ay nasa Android, makikita mo ang impormasyong ito sa pagpunta sa Profile > Settings > About Wattpad.

Ang mga isyu sa Account ay tumutukoy sa pagpapalit ng iyong password, pag-verify ng iyong account, at pamamahala sa mga setting ng iyong account gaya ng iyong username.

Ang mga isyu sa Pagsusulat & Aking Mga Kuwento ay tumutukoy sa paggawa, pagsulat, pag-edit, at pag-publish ng iyong mga kuwento sa Wattpad.

Ang mga isyu sa Pagbabasa ay tumutukoy sa pagbabasa ng mga kuwento sa Wattpad, tulad ng pagbabago ng iyong mga setting sa pagbabasa at posisyon sa pagbabasa.

Ang mga isyu sa Profile ay tumutukoy sa kung paano lumalabas ang iyong profile sa Wattpad, kasama ang iyong profile at mga background na larawan, mga follower, deskripsyon ng profile, at display name.

Ang mga isyu sa Library ay tumutukoy sa iyong Reading Lists, Archive, at pag-access ng mga kuwento sa iyong current reads, kabilang ang pagbabasa ng offline.

Ang mga isyu sa Search & Home ay tumutukoy sa mga rekomendasyon, resulta ng paghahanap, at ranggo ng kuwento.

Ang mga isyu sa Pagkomento, Pagboto, & Pag-react ay tumutukoy sa pagbabasa o pagsulat ng mga komento, pagboto, at paggamit ng Reactions.

Ang mga isyu sa Inbox & Pagmemensahe ay tumutukoy sa pagpapadala, pagtanggap, o pagbabasa ng mga pribadong mensahe.

Ang mga isyu sa Notification ay tumutukoy sa mga push notification (mga alerto sa labas ng app), mga notification sa email, o sa iyong notifications feed.

Ang mga isyu sa Ad ay tumutukoy sa anumang mga isyu na nagmumula sa mga ad na nakikita mo sa pagitan ng mga kabanata, sa isang kuwento, o saanman sa Wattpad.

Ang mga isyu sa Premium ay tumutukoy sa aming serbisyong nakabatay sa subskripsyon.

Ang mga isyu sa Paid Stories at Coins ay tumutukoy sa pagbili at pag-redeem ng Coins upang makapagbasa ng Paid Stories.

Currently, we only respond in English, Spanish, and Portuguese however we will answer tickets regardless of language, and respond in English.

Magdagdag ng file o maghulog ng mga file dito